Kerkdiensten

Bij onze gemeente bieden we verscheidene kerkdiensten aan op verschillende locaties en online, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan een dienst die bij hem of haar past.

Zo zijn er traditionele diensten, maar ook moderne en informele diensten. Bijvoorbeeld brunchdiensten speciaal voor jongeren, Taizediensten en zangdiensten. Zo hopen we dat iedereen zich welkom en op zijn of haar gemak voelt bij ons.

Waarom zou je naar de kerk gaan?

Het is belangrijk om deel te nemen aan kerkdiensten omdat ze ons helpen om ons te verbinden met God en met elkaar. Ze bieden ons de gelegenheid om te bidden, te zingen, te luisteren naar Gods Woord en om te delen in het Heilig Avondmaal. Kerkdiensten geven ons de gelegenheid om ons te laten inspireren door de boodschap van het evangelie en om ons te laten uitdagen om ons leven te wijden aan God.

Voor bezoekers bieden kerkdiensten ook een moment om rust te vinden in een drukke wereld. Ze bieden de gelegenheid om te ontspannen en om tot rust te komen in de aanwezigheid van God. Bovendien kun je bij ons terecht voor een warm welkom, wat bijdraagt aan een fijne en ontspannen sfeer tijdens de dienst.

We hopen dat we je hebben weten te inspireren om een van onze kerkdiensten te bezoeken. Of je nu op zoek bent naar een traditionele of moderne dienst, bij ons is er voor iedereen wat wils. We zien je graag bij een van onze diensten!

Kerkdienst berichten

Dorpskerk

Zondagochtend

In de Dorpskerk wordt elke zondag om 9.30 uur een dienst gehouden. Een aantal diensten heeft een bijzonder karakter. Dan wordt de Heilige Doop bediend, wordt het Heilig Avondmaal gevierd of worden er ambtsdragers bevestigd. Er worden ook wel gezinsdiensten gehouden. Tijdens de meeste diensten is er kindernevendienst. Bij de gezinsdiensten vervalt die, ook bij de zogenaamde kindvieringen.
Tijdens de diensten is er kinderoppas aanwezig, op aanvraag. Wilt u hier gebruik van maken, graag aanmelden voor zaterdag 12 uur bij Petra Smit-van Rijssel. Aanmelden kan via whatsapp 06-19161243 of mail petravanrijssel@hotmail.com.

Zondagavond

In de Dorpskerk wordt elke zondag om 19.00 uur een dienst gehouden. Op de eerste zondag van de maand is het een vesper. Ongeveer zes keer per jaar is er een zangdienst, meestal op de derde zondag van de maand.

Vervoer naar de Dorpskerk

Lukt het niet om op uw eigen naar een dienst te komen? Vraag naar de mogelijkheden om naar en van de kerk vervoert te worden. Meer info bij Henk Nijland, 0548-655604.

Krabbeldiensten

Wat?: korte omschrijving + voor wie? Waarom + Hoe? Wanneer + waar + tijd? [kosten, aanmelden] Meer info…

Brunchdiensten

Wat?: korte omschrijving + voor wie? Waarom + Hoe? Wanneer + waar + tijd? [kosten, aanmelden] Meer info…

Doop | Belijdenis | Huwelijk | Uitvaart

Lees op de pagina levensmomenten meer over diensten rondom deze gebeurtenissen.

Stilteplek

Vrije inloop om een kaarsje aan te steken en een plek voor stilte en bezinning. Voor iedereen die even rust zoekt. Elke dag open. Onder de toren van de Dorpskerk. Welkom tussen 9.00 en 18.00 uur.

Christelijke feestdagen

Komende diensten

De Schaapskooi

Zondagochtend

Samenkomst met gevarieerde samenzang en een inspirerende preek voor iedereen. Samen groeien in geloof en elkaar ontmoeten vinden we belangrijk. Wekelijks in de Schaapskooi om 9.30 uur (1 april tot 1 oktober) / 10.00 uur (1 oktober tot 1 april).

Op de 1e en 3e zondag van de maand is er nevendienst en hebben de diensten een extra familie karakter.

Na afloop van de dienst is er ruimte voor onderlinge ontmoeting, een gesprek met de voorganger en uiteraard onder het genot van koffie, thee en limonade.

Er is oppas tijdens de nevendienst. U kunt dan met de de kinderen meelopen. Voor het slotlied komen de kinderen terug en kunt uw kind weer ophalen.

Vervoer naar De Schaapskooi

Lukt het niet om op uw eigen naar de dienst te komen? Vraag naar de mogelijkheden om naar en van de kerk vervoert te worden. Meer info bij Teun Koopman, 06-39756667.

Effe Anders dienst

Thema samenkomst die net effe anders is als gewoonlijk en voorbereid door gemeenteleden. Voor wie wel eens verrast wil worden. Op een eventuele 5e zondag van maand in de Schaapskooi om 9.30 uur (zomertijd) / 10.00 uur (wintertijd).

Doop | Belijdenis | Huwelijk | Uitvaart

Lees op de pagina levensmomenten meer over diensten rondom deze gebeurtenissen.

Gebedsuur

Eenvoudige samenkomst, om samen te bidden voor wat gaande is in wereld en situaties waarin mensen verkeren. Iedereen is welkom. We geloven in de kracht van gebed en in de belofte waar twee of drie mensen samenkomen om te bidden Jezus aanwezig is. Op de 1e en 3e woensdag van de maand in de Schaapskooi. Van 19.00 tot uiterlijk 20.00 uur.

Stilteplek

Vrije inloop om een kaarsje aan te steken en rust te ervaren. Voor iedereen die even stilte zoekt of een luisterend oor zoekt. Wekelijks op woensdagmorgen in de kerkzaal van de Schaapskooi. Welkom tussen 8.00 en 9.00 uur. Ingang via het schoolplein!

Christelijke feestdagen

We volgen binnen onze gemeente het kerkelijk jaar.

  • December begint met advent, vier zondagen in het teken van verwachting.
  • Met Kerst (geboorte van Jezus) is er het ontspannen kinderkerstfeest, de traditionele kerstnachtdienst en op kerstochtend een feestelijke familiedienst.
  • Eind februari start de veertigdagentijd met 6 zondagen onderweg naar Pasen.
  • In de stille week voor Pasen zijn er diensten op Witte Donderdag (met viering Heilig Avondmaal), Goede Vrijdag (het lijden en sterven centraal) en Stille Zaterdag (ontsteken nieuwe Paaskaars). Op paasochtend een feestelijke familiedienst, waarin we het feest van Jezus opstanding vieren.
  • Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag. Deze dienst vieren we als Protestantse Gemeente Hellendoorn samen in de Dorpskerk.
  • Vijftig dagen na Pasen is het Pinksteren (uitstorting van de Heilige Geest). Een inspirerende familieviering.
  • De Laatste Zondag van het kerkelijk jaar staat in het teken van gedenken. We noemen met eerbied en respect de namen van gemeenteleden, die het afgelopen jaar zijn overleden. In middag is de kerk open voor iedereen, om zelf een kaarsje aan te steken voor een dierbare die je mist.

Komende diensten

Kronnenzommer

Vieringen

Iedere zondagmorgen en op kerstmorgen vindt er in de Ontmoeting, locatie Krönnenzommer, om 10.15 uur een kerkdienst plaats, waarin bij toerbeurt predikant-geestelijk verzorgers Els Groeneveld, Annerie Snier en predikanten uit de omgeving voorgaan. Eens in de veertien dagen wordt er op vrijdagavond om 18.30 uur een RK kerkdienst gehouden, waarin pastor Legtenberg uit Hellendoorn voorgaat. U bent van harte welkom om deze diensten bij te wonen!

Komende diensten

Als geestelijk verzorger schenk ik aandacht, troost en meeleven aan bewoners/cliënten in kwetsbare levenssituaties. Ik ben er voor iedereen, ondersteun medewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers en ben deskundig op het gebied van ethische vragen en moreel beraad.

ds. Annerie Snier

Als geestelijk verzorger heb ik oog voor de spiritualiteit en zingeving van de bewoners/cliënten in hun context: zowel voor medewerkers, familieleden als mantelzorgers en vrijwilligers ben ik er. Speerpunten in mijn werk zijn palliatieve zorg en ethiek (met o.a. moreel beraad).

ds. Els Groeneveld