Veilige Kerk

De Protestante Gemeente te Hellendoorn wil een veilige en betrouwbare gemeenschap zijn waar iedereen, jong en oud, man en vrouw, met en zonder kerkelijke functie of taak, zich veilig voelt en mag vertrouwen op God en mensen. We gaan in de gemeente met respect met elkaar om. Mensen met een speciale taak of opdracht binnen de gemeente maken geen misbruik van hun positie.

Toch zijn we ons ervan bewust dat ook binnen onze gemeente situaties kunnen ontstaan, waarin van deze uitgangspunten wordt afgeweken. Denk daarbij aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiƫle malversatie, machtsmisbruik, intimidatie en dreiging. Dit ons realiserend is vanuit de Algemene Kerkenraad nagedacht hoe dan te handelen. Om goed en adequaat te kunnen reageren is de aanstelling van vertrouwenspersonen essentieel.

Een vertrouwenspersoon is een luisterend oor voor gemeenteleden, die met zodanige vragen worstelen dat een gesprek met de predikant, ouderling of een ander gemeentelid geen uitkomst biedt. De vertrouwenspersoon tracht het probleem duidelijk te krijgen, kan helpen naar een oplossing te zoeken en hulp te geven bij een eventuele vorm van doorverwijzing.

Het gaat daarbij om kwesties die te maken hebben met verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van de gemeenteleden. Er is een geheimhoudingsplicht.

Als er in de gemeente iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek zijn de interne vertrouwenspersonen hiervoor het eerste aanspreekpunt. Dit zijn voor de Protestantse Gemeente Hellendoorn

  • mevrouw A.J. (Dianne) Bonten-van Petersen (tel. 06-13444034) uit Nijverdal
  • de heer J.S. (Jos) Tornij (06-40445242) uit Wierden.

Een eventuele doorverwijzing is ook mogelijk naar het landelijk Meldpunt SMPR (indien sprake is van seksueel misbruik). SMPR heeft vertrouwenspersonen en gemeentebegeleiders in dienst, telefoon 030-3038590, email: info@smpr.nl. Vanuit de SMPR vindt dan verdere hulpverlening en begeleiding plaats.