Hoe kan ik geven?

De kerk is niet alleen van gisteren, al staat ze in een lange traditie – ze heeft immers een hele geschiedenis achter zich. De kerk is ook van vandaag. Tal van activiteiten worden elke dag weer ontplooid. Op zondag en door de week, voor jong en oud. Erediensten, pastorale zorg, vorming & toerusting, diaconaat, te veel om allemaal op te noemen.
Met nieuwe bezieling wordt op allerlei manieren gewerkt aan de kerk van morgen. Zoals dat ook het afgelopen jaar is gedaan. In en rondom de dorpskerk in Hellendoorn en de Schaapskooi in de Kruidenwijk.
Gaat u mee, doet u mee? Die betrokkenheid kunt u op allerlei manieren tot uitdrukking brengen, ook financieel. We hopen dat de kerk van morgen u zo ter harte gaat, dat u – als u dat tenminste kunt – royaal wilt bijdragen.

Collecten (online geven)

U kunt geven op de volgende manieren:

 • Gebruik de Scipio app
 • U kunt geven via de collectezakken / mandjes bij de uitgang. 
 • Maak een bedrag over via NL 85 RABO 0327 3011 63 ten name van CvK Protestantse Gemeente te Hellendoorn onder vermelding van doel
 • Geef iemand een envelop met geld mee naar de kerk

Doelen

De 1e collecte is bestemd voor een diaconaal doel.
De 2e collecte is bestemd voor een kerkelijk doel.

Geven via Scipio app

Open de Scipio app (of installeer deze eerst vanuit uw apps store). Meer info over installeren

Gebruik de module Geven, die u vindt onderaan het scherm. U krijgt een overzicht van alle lopende doelen. Vul het bedrag in en klik op de blauwe button Geven. Er zijn twee opties:

 • Via ‘mijn tegoed’, dit is een digitale portemonnee die u zelf kunt opwaarderen. Te vergelijken met het aanschaffen van collecte bonnen. Het opwaarderen kan via een automatische incasso of iDeal. De opwaardering via automatische incasso wordt eind maandelijks geïncasseerd.
 • Via iDeal.

Meer informatie over geven

Beperk betaalkosten

Om kosten te besparen is bijdragen via ‘mijn tegoed’ verreweg de goedkoopste. We hopen dat zoveel mogelijk leden hiervan gebruik gaan maken. En dan iDeal. U kunt (optioneel) zelf de transactiekosten voor uw rekening nemen. U betaald veilig met iDeal via uw eigen bank.

Overmaken via QR code

Scan onderstaande QR code. U krijgt op de website een overzicht van alle lopende doelen. Vul het bedrag in en klik op de blauwe button Geven. U kunt (optioneel) zelf de transactiekosten voor uw rekening nemen. U betaald veilig met iDeal via uw eigen bank.

Collectebonnen

De volgende vellen elk met 20 collectebonnen zijn verkrijgbaar:

GeelWaarde €0,50€10,00 per vel
BlauwWaarde €0,75€15,00 per vel
GroenWaarde €1,00€20,00 per vel
OranjeWaarde €1,50€30,00 per vel

Bestellen is mogelijk door geld over te maken op NL72RABO01209.40.590 t.n.v. Protestantse Gemeente Hellendoorn onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres. Vòòr donderdag besteld is vòòr het weekend in huis.

Je kunt ze ook kopen bij

 • het kerkelijk bureau tijdens de openingstijden.
 • Dhr. J.H. Mulder, Dille 128 ,7443 EE Nijverdal 

Kerkbalans

De jaarlijkse actie Kerkbalans, één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor onze gemeente.

De kerk wil een plaats zijn die wijst op God en Zijn liefde, en hiermee inspiratie meegeeft voor het leven van alle dag. Samenkomend rond het Woord, in samenzang of gebed, in het gesprek of met een hand op een schouder in het uitdelen van de bloemen na de dienst of de toevallige ontmoeting op straat: De kerk leeft! Voor het functioneren van de kerk zijn vele mensen actief, zowel predikanten als medewerkers als vrijwilligers. Onze kerkgebouwen zijn het dak boven ons hoofd, een beetje ons huis. Om dat alles ter beschikking te hebben, is geld nodig. Geld voor salarissen, voor onderhoud, voor verwarming en licht. Daartegenover moeten inkomsten staan, waarvan de opbrengst van de actie Kerkbalans een groot deel uitmaakt. We hopen dus van harte op uw en jouw bijdrage, waarvoor we u en jou van te voren zeer danken!

Verjaardagsfondsen

De verjaardagsfondsen zijn opgericht om bijzondere projecten binnen de wijkgemeente, die niet in de begroting zijn opgenomen, mogelijk te maken.

U kunt ook via de Scipio app een bedrag overmaken aan het verjaardagsfonds van uw wijkgemeente.

Dorpskerk

U kunt uw bijdrage storten op:
IBAN: NL09 RABO 0373 7219 78
t.n.v.: CvK PG Hellendoorn inzake verj. fonds dorp
o.v.v.: Verjaardagsfonds

Inlichtingen en contactpersoon:
Mevr. D.J. Podt-Eikelboom
Telefoon: 0548-655066

De Schaapskooi

U kunt uw bijdrage storten op:
IBAN: NL84 RABO 0373 7219 86
t.n.v.: CvK PG Hellendoorn inzake verj. fonds Kruidenwijk
o.v.v.: Verjaardagsfonds

Inlichtingen en contactpersoon:
Dhr. D. Stegeman
Telefoon: 0548-612672

Roemenië Commissie

Eenmalige gift | U kunt helpen door een bedrag te storten op iban: NL54RABO0119529661 ten name van Roemenië Cie. Kruidenwijk.

Sponsoring | We zijn heel erg dankbaar voor de sponsoren die we al hebben, maar kunnen altijd meer sponsoren gebruiken. Voor al vanaf € 5,- per kwartaal kunt u sponsor worden. Meer mag natuurlijk ook.
Het geld wordt besteed aan het helaas broodnodige medicijnproject.

Geven door na te laten

Zonder testament wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van de wet. De wet houdt daarbij alleen rekening met uw familieleden en past daarvoor standaard verdelingsregels toe. Een testament is dus noodzakelijk als u iets wilt nalaten aan vrienden, bekenden of aan de plaatselijke kerk of diaconie. Ook een combinatie hiervan is mogelijk.

Testament

Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de kerk kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.

De kerk speelt bij veel mensen een belangrijke rol in het leven – mogelijk ook bij u. Het is een plek

 • waar we stilstaan bij de mijlpalen in ons leven: doop, huwelijk en afscheid;
 • waar we nadenken over goed leven en waar wij en anderen in aanraking komen met Bijbelse verhalen;
 • waar we steun vinden in moeilijke tijden;
 • waar we steun bieden aan de armen en kwetsbaren.

Er zijn verschillende manieren om u in te zetten. Door de Protestantse Kerk Hellendoorn op te nemen in uw testament kunt u bijdragen aan het werk van de kerk, uw wijkgemeente of de diaconie.

Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de kerk opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de kerk haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris. Er zijn twee manieren om de kerk op te nemen in uw testament: in de vorm van een erfstelling of van een legaat.

Bij een erfstelling laat u uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk toekomen aan de kerk. Als de kerk tot (mede-)erfgenaam wordt benoemd is deze samen met eventuele andere erfgenamen verantwoordelijk voor uw nalatenschap. Een legaat is een door u bepaald bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, bijvoorbeeld een huis of een schilderij.

Erfstelling

Bij een erfstelling laat u uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk toekomen aan de kerk. Als de kerk tot (mede-)erfgenaam wordt benoemd is deze samen met eventuele andere erfgenamen verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

Legaat

Een legaat is een door u bepaald bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, bijvoorbeeld een huis of een schilderij.

Voor het opstellen van een testament moet u naar de notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek is meestal kosteloos. Als u al een testament heeft en u wilt het laten aanpassen, dan kunt u hiervoor ook een afspraak maken bij de notaris. Meer informatie op: www.notaris.nl.

De Protestantse Kerk Hellendoorn en de Diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Belastingaftrek

Uw giften via een donatie, kerkbalans, collectebonnen komen in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,- aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.

Indien u schenkt per periodieke gift bestaan aanvullende mogelijkheden tot belastingaftrek. Zie de informatie hierover op de PKN website.