Hoe kan ik geven?

De kerk is niet alleen van gisteren, al staat ze in een lange traditie – ze heeft immers een hele geschiedenis achter zich. De kerk is ook van vandaag. Tal van activiteiten worden elke dag weer ontplooid. Op zondag en door de week, voor jong en oud. Erediensten, pastorale zorg, vorming & toerusting, diaconaat, te veel om allemaal op te noemen.
Met nieuwe bezieling wordt op allerlei manieren gewerkt aan de kerk van morgen. Zoals dat ook het afgelopen jaar is gedaan. In en rondom de dorpskerk in Hellendoorn en de Schaapskooi in de Kruidenwijk.
Gaat u mee, doet u mee? Die betrokkenheid kunt u op allerlei manieren tot uitdrukking brengen, ook financieel. We hopen dat de kerk van morgen u zo ter harte gaat, dat u – als u dat tenminste kunt – royaal wilt bijdragen.

Online geven

U kunt geven op de volgende manieren:

  • Maak een bedrag over via NL 85 RABO 0327 3011 63 ten name van CvK Protestantse Gemeente te Hellendoorn onder vermelding van doel
  • Gebruik de GIVT app
  • Geef iemand een envelop met geld mee naar de kerk

Doelen

De 1e collecte is bestemd voor een diaconaal doel.
De 2e collecte is bestemd voor een kerkelijk doel.

Geven via GIVT app

Open de GIVT app (of installeer deze eerst vanuit uw apps store)

Hoeveel wil je geven?

Het bedrag dat hier ingevuld wordt is bestemd voor de 1e collecte. Om ook aan de 2e collecte te kunnen geven, druk je op de button +collecte toevoegen.

Overmaken via QR code

Scan de QR code en de transactie is klaar.

Overmaken via lijst

Kies uit lijst is PG Hellendoorn-dorp of PG Hellendoorn-Schaapskooi. Vervolgens op groene knop GEVEN drukken. Klaar!

Overmaken via locatie

Zodra Locatie gevonden is, is de transactie klaar.

Collectebonnen

De volgende vellen elk met 20 collectebonnen zijn verkrijgbaar:

GeelWaarde €0,50€10,00 per vel
BlauwWaarde €0,75€15,00 per vel
GroenWaarde €1,00€20,00 per vel
OranjeWaarde €1,50€30,00 per vel

Bestellen is mogelijk door geld over te maken op NL72RABO01209.40.590 t.n.v. Protestantse Gemeente Hellendoorn onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres. Vòòr donderdag besteld is vòòr het weekend in huis.

Je kunt ze ook kopen bij

  • het kerkelijk bureau tijdens de openingstijden.
  • Dhr. J.H. Mulder, Dille 128 ,7443 EE Nijverdal 

Kerkbalans

De jaarlijkse actie Kerkbalans, één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor onze gemeente.

De kerk wil een plaats zijn die wijst op God en Zijn liefde, en hiermee inspiratie meegeeft voor het leven van alle dag. Samenkomend rond het Woord, in samenzang of gebed, in het gesprek of met een hand op een schouder in het uitdelen van de bloemen na de dienst of de toevallige ontmoeting op straat: De kerk leeft! Voor het functioneren van de kerk zijn vele mensen actief, zowel predikanten als medewerkers als vrijwilligers. Onze kerkgebouwen zijn het dak boven ons hoofd, een beetje ons huis. Om dat alles ter beschikking te hebben, is geld nodig. Geld voor salarissen, voor onderhoud, voor verwarming en licht. Daartegenover moeten inkomsten staan, waarvan de opbrengst van de actie Kerkbalans een groot deel uitmaakt. We hopen dus van harte op uw en jouw bijdrage, waarvoor we u en jou van te voren zeer danken!

Verjaardagsfondsen

De verjaardagsfondsen zijn opgericht om bijzondere projecten binnen de wijkgemeente, die niet in de begroting zijn opgenomen, mogelijk te maken.

Dorpskerk

U kunt uw bijdrage storten op:
IBAN: NL09 RABO 0373 7219 78
t.n.v.: CvK PG Hellendoorn inzake verj. fonds dorp
o.v.v.: Verjaardagsfonds

Inlichtingen en contactpersoon:
Mevr. D.J. Podt-Eikelboom
Telefoon: 0548-655066

De Schaapskooi

U kunt uw bijdrage storten op:
IBAN: NL84 RABO 0373 7219 86
t.n.v.: CvK PG Hellendoorn inzake verj. fonds Kruidenwijk
o.v.v.: Verjaardagsfonds

Inlichtingen en contactpersoon:
Dhr. D. Stegeman
Telefoon: 0548-612672

Roemenië Commissie

Eenmalige gift | U kunt helpen door een bedrag te storten op iban: NL54RABO0119529661 ten name van Roemenië Cie. Kruidenwijk.

Sponsoring | We zijn heel erg dankbaar voor de sponsoren die we al hebben, maar kunnen altijd meer sponsoren gebruiken. Voor al vanaf € 5,- per kwartaal kunt u sponsor worden. Meer mag natuurlijk ook.
Het geld wordt besteed aan het helaas broodnodige medicijnproject.

Geven door na te laten

Zonder testament wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van de wet. De wet houdt daarbij alleen rekening met uw familieleden en past daarvoor standaard verdelingsregels toe. Een testament is dus noodzakelijk als u iets wilt nalaten aan vrienden, bekenden of aan de plaatselijke kerk of diaconie. Ook een combinatie hiervan is mogelijk.

Als u overweegt de plaatselijke kerk of diaconie in uw testament op te nemen als erfgenaam of als (mede-)erfgenaam, is het belangrijk om daarbij de juiste tenaamstelling te gebruiken.

Belastingaftrek

Uw giften via een donatie, kerkbalans, collectebonnen komen in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,- aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.

Indien u schenkt per periodieke gift bestaan aanvullende mogelijkheden tot belastingaftrek. Zie de informatie hierover op de PKN website.