Slim schenken

Voor hetzelfde geld geeft u meer! Maak gebruik van de mogelijkheid die de belasting ons biedt.

Eisen waaraan voldaan moet worden:

  • De gift moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (verkrijgbaar op Kerkelijk bureau of bij onderstaande personen van het college van Kerkrentmeesters);
  • De bedragen moeten vastgelegd zijn en worden minimaal eens per jaar overgemaakt;
  • De bedragenmoeten steeds even hoog zijn;
  • Deze bedragen moeten minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
  • De ontvanger levert geen tegenprestatie;
  • De gift stopt bij het overlijden van de schenker.

Deze gift kan ook samengesteld worden uit o.a. jaarlijkse Kerkelijke bijdrage, het solidariteitsfonds en collectebonnen, mits die allemaal naar een zelfde bankrekening worden overgemaakt.

Het hoogste effect wordt bereikt als ook giften aan andere ANBI organisaties ondergebracht zijn in periodieke overeenkomsten.

Een periodieke gift mag bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van het (belastbaar) inkomen, dus zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met de drempel van 1% en het maximum van 10% van het verzamelinkomen, levert dit voor de gever een fiscaal voordeel op. Er moet aangifte inkomstenbelasting ingediend worden.

Voor meer informatie, zie: www.belastingdienst.nl

Door op deze wijze uw bijdrage aan de kerk te schenken, kunt u overwegen het (extra) voordeel geheel of gedeeltelijk aan de kerk te schenken.

Voorbeelden:

Aftrekbare giften

Inkomsten aInkomsten bInkomsten cInkomsten d 65+Inkomsten e 65 +
Fisc.PartnersAlleenstaandAlleenstaandFisc.PartnersAlleenstaand
Partner1€ 20.000€ 20.000€ 5.000€ 20.000€ 10.000
Partner 2€ 10.000€ 10.000
Totaal€ 30.000€ 20.000€ 5.000€ 30.000€ 10.000
Aft.drempel 1%€ 300€ 200€ 60€ 300€ 100
Max.   10%€ 3.000€ 2.000€ 500€ 3.000€ 1.000

Bij een periodieke gift geld er geen drempelbedrag.

Bij bijvoorbeeld een jaarlijkse gift van € 200,– in bovenstaande voorbeelden geeft het volgende voordeel:

voorbeeld a.   voordeel € 76,– bij netto bedrag van uw gift zou dat neerkomen op € 319,– schenken
voorbeeld b.   voordeel € 76,– bij netto bedrag van uw gift zou dat neerkomen op € 319,– schenken
voorbeeld c.   voordeel € 18,– bij netto bedrag van uw gift zou dat neerkomen op € 315,– schenken
voorbeeld d.   voordeel € 40,– bij netto bedrag van uw gift zou dat neerkomen op € 249,– schenken
voorbeeld e.   voordeel € 19,– bij netto bedrag van uw gift zou dat neerkomen op € 245,– schenken

Om te bekijken wat een periodieke gift voor u zelf (netto) betekent, kunt u onderstaande website raadplegen:

https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel

Heeft u vragen, neem dan contact op met dhr. D. Huesken, bijdragenadministrateur, telefoonnummer 06-58858639