Levensmomenten

Onze gemeente bestaat uit twee wijkgemeenten die elk hun eigen gewoonten en afspraken hebben rondom levensmomenten. Desondanks delen we één gemeenschappelijk doel: om mensen te begeleiden en te steunen tijdens belangrijke momenten in hun leven.

Heb je een andere hulpvraag? Kijk ook eens de pagina Voor elkaar.

Snelmenu wijken

Wat verstaan we onder levensmomenten?

Van geboorte tot overlijden, we willen er voor u zijn om samen met u te vieren, te rouwen en te bidden.

  • Bij de doop of opdragen van een kind, bieden we de mogelijkheid om deze belangrijke stap in het leven van uw kind te vieren tijdens een kerkdienst.
  • Bij belijdenis van het geloof, bieden we de mogelijkheid om dit te doen tijdens een kerkdienst. Interesse? Vraag een persoonlijk gesprek met een van onze predikanten.
  • Voor het huwelijk, bieden we begeleiding en ondersteuning tijdens de voorbereidingen en kunnen we ook de trouwceremonie verzorgen.
  • Bij overlijden, bieden we de mogelijkheid om afscheid te nemen tijdens een kerkdienst of een uitvaartceremonie. Onze predikanten staan klaar om u te steunen en te begeleiden tijdens deze moeilijke tijd.

Dorpskerk

Dopen

Ongeveer eens in de twee maanden wordt in de Dorpskerk een doopdienst gehouden. Dat gebeurt altijd in de ochtenddienst. In principe gaan ds. L.M. Aangeenbrug en ds. J.D.Th. Wassenaar daarin afwisselend voor. De data van de doopdiensten en van de twee voorbereidingsbijeenkomsten worden ruim van tevoren in het kerkblad vermeld. U kunt daarover ook informatie inwinnen bij een van de predikanten.

Trouwen

Strikt genomen trouwt u niet in de kerk. U trouwt in het gemeentehuis of in een andere, door de gemeente erkende locatie. Het huwelijk kan in de kerk ingezegend worden. Dat kan onder verantwoordelijkheid van een kerkenraad en onder leiding van de wijkpredikant van de PG Hellendoorn gebeuren. In dat geval dient u contact met de predikant op te nemen. Het huwelijk kan ook onder verantwoordelijkheid van een andere kerkenraad en onder leiding van een andere predikant ingezegend worden. Over de beschikbaarheid van de kerk en de kosten dient u in beide gevallen contact op te nemen met een medewerker van het kerkelijk bureau.

Uitvaart

Er zijn twee mogelijkheden.

  • De dienst vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad Dorp. In dat geval neemt u contact op met de wijkpredikant en vraagt u hem of hij de dienst kan leiden. Ook kunt u de uitvaartleider verzoeken dat contact te leggen. Hij zal ook bij de koster of een medewerker van het kerkelijk bureau informeren naar de beschikbaarheid van de kerk.
  • De dienst vindt niet plaats onder verantwoordelijkheid van een kerkenraad van de PG Hellendoorn. In dat geval dient de uitvaartleider alleen te informeren naar de beschikbaarheid van de kerk. In beide gevallen is er sprake van huur van de kerk. Uiteraard zijn de koster en de medewerker van het kerkelijk bureau op de hoogte van de huursom.

De PG Hellendoorn beschikt over twee opbaarkamers. Over het gebruik daarvan kunt u contact opnemen met de koster of een medewerker van het kerkelijk bureau. Ook kunt u de uitvaartleider vragen dat te doen.

Geniet van het leven zolang je nog jong bent! Wees gelukkig in je jeugd. Doe wat je hart je zegt. Kijk goed om je heen. En bedenk daarbij dat God je leven zal beoordelen. Houd verdriet en zorgen ver bij je vandaan, want je jeugd is snel voorbij.

Prediker 11:9,10

De Schaapskooi

Geboorte

Allereerst van harte gefeliciteerd. We vinden het fijn om een geboortekaartje te ontvangen. Dit mag je sturen naar de scriba en/of wijkpredikant. In overleg zullen we de geboorte bij de zondagse mededelingen en in het kerkblad vermelden. Zowel een lid van Team Pastoraat als de wijkpredikant komt graag op kraambezoek.

Dopen of opdragen

We hebben geen vastgestelde doopzondagen. Ouders die hun kind willen laten dopen of opdragen mogen rechtstreeks contact opnemen met onze voorganger. In overleg wordt een voorbereidingsavond en doopzondag gekozen.

Openbare geloofsbelijdenis

We hebben geen vastgestelde belijdeniszondag. Wil je graag je kinderdoop bevestigen met een openbare geloofsbelijdenis? Of ben je tot geloof gekomen en wil je daarvan getuigen en gedoopt worden? Neem contact opnemen met onze voorganger. Samen bekijk je wat voor jou de beste voorbereiding is en kies je een zondag waarop je belijdenis kunt doen.

Trouwen

De Schaapskooi als trouw locatie is meestal niet beschikbaar i.v.m. de basisschool. Het bruidspaar is vrij in de keuze van een alternatief. Willen jullie het huwelijk laten inzegenen onder de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad, neem dan zo vroeg mogelijk al contact op met de wijkpredikant of wijkkerkenraad.

Uitvaart

De Schaapskooi als uitvaart locatie is meestal niet beschikbaar i.v.m. de basisschool. Als familie kunt u in overleg met de uitvaartleider kiezen voor een alternatief. Overleg als familie (of via de uitvaartleider) met de wijkpredikant op om de uitvaart te leiden. Op de zondag na het overlijden zullen we uw dierbare gedenken.