Vesper 7 april 2024

Uit de reeks Zeven werken van Barmhartigheid is het thema voor komende zondag :

‘De doden begraven’. 

Voorganger is ds. Jan Dirk Wassenaar, organist is Dick Sanderman en het Kleinkoor uit Den Ham o.l.v. dirigent Henk Linker verleent deze keer haar medewerking.

Allen van harte welkom!