Petitie humanitaire situatie Gaza-strook

Het conflict in Israël en Gaza zorgt voor een humanitaire ramp. Veel onschuldige burgers hebben geen basisvoorzieningen. Hulpgoederen worden tegengehouden, waaronder hulp wat via Kerk-In-Actie is gestuurd.

In navolging van enkele kerkelijke gemeenten start de wijk ‘Dorpskerk’ een petitie over de humanitaire situatie in de Gaza-strook. Dit staat los van de (geo)politieke vraagstukken in Israël en de Gazastrook.

Juist door onze verbondenheid met Israël willen wij als kerk het geluid laten horen dat ook in oorlogstijd de ander nog steeds een mens is. De tekst van de petitie is bijgevoegd als bijlage. Op zondag 21 april willen we na de dienst in de Dorpskerk handtekeningen verzamelen.

Bijlage