Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid en de richting van heel de gemeente, en zorgt ervoor dat de kerk trouw blijft aan haar belijdenis en doelstellingen. De Protestantse Gemeente heeft samen met haar wijkgemeenten één gezamenlijk beleidsplan

Het doel van de Algemene Kerkenraad is om de gemeente te leiden en te dienen, en om ervoor te zorgen dat de kerk haar missie kan uitvoeren. Dit betekent dat we ons inzetten voor het welzijn van onze gemeenschap en dat we proberen om een positief verschil te maken in de wereld om ons heen.

Samen met de wijkkerkenraden, de diaconie en het College van Kerkrentmeesters voelen we ons verantwoordelijk voor de toekomst van onze kerk en willen we ervoor zorgen dat ze blijft groeien en bloeien. Als u vragen heeft of iets wilt bespreken met de Algemene Kerkenraad, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan altijd klaar om te luisteren en te helpen waar we kunnen.

Team

De Algemene Kerkenraad bestaat uit verschillende leden, waaronder de predikanten, ouderlingen en diakenen.

Vergaderingen

De Algemene Kerkenraad vergadert regelmatig om over belangrijke zaken te praten en besluiten te nemen.

Commissies etc.

Onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad vallen: