ZWO Pinksterzendingscollecte 2024

Pinksterzendingscollecte ZWO Commissie Protestantse Kerk Hellendoorn 2024.

De Protestantse ZWO commissie (Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) houdt regelmatig collectes voor de vele minder bedeelden in Nederland en elders op en  over de hele wereld.

Het geld wordt door onze commissie meestal overgedragen aan Kerk in Actie, die de verschillende doelgroepen in overleg uitzoekt en daaraan geld en goederen doneert.

Tot voor enkele jaren geleden werd het geld bij u thuis opgehaald door de vele vrijwilligers, die met de zendingsbusjes langs kwamen en u maandelijks om een gift vroegen. Deze giften worden gebruikt

om plaatselijke zendingsdoelen  en doelen die wij als ZWO commissie belangrijk vinden te ondersteunen

Vanaf 1 juni 2023 gebruiken we een QR code of internetbankieren

Wij verzoeken vriendelijk om ons te ondersteunen door een bedrag over te maken op onze bankrekening van de zendingscommissie van onze Protestantse Kerk.

NL13RABO0373711042 t.n.v.PG Hellendoorn ZWO commissie

Bij voorbaat heel erg bedankt namens de minder bedeelden op onze wereld.

Met vriendelijke groet namens de ZWO commissie

Kees Kramer

 (voorzitter ZWO commissie Hellendoorn).