Kringenwerk De Schaapskooi

Bijbelstudiekring ‘De brieven van Johannes’

Deze kring komt op dinsdagavonden bij elkaar in de Schaapskooi van 20.00 tot 22.00 uur,
te beginnen in september 2022. De startdatum is nog niet bekend. De kring heeft het
Johannes-evangelie vorig seizoen afgerond en gaat nu (in principe) verder met de brieven
van Johannes. De kring wordt geleid door Martin en Joanna de Jong. Nadere informatie
bij Marjolein van Dijk, tel. 0548-626413, e-mail: marjoleinvandijk75@gmail.com.

Bijbelstudiekring ‘Het evangelie van Johannes’ – Kruidenwijk

Deze kring komt op woensdagavonden bij elkaar op wisselende plaatsen (bij deelnemers
thuis) van 20.00 tot 22.00 uur. Deze kring gaat verder met het evangelie van Johannes en
start voor zover bekend eind augustus 2022 al. De kring wordt geleid door Jan Langkamp.
Nadere informatie bij Jolanda de Vries, tel. 0548-620057, e-mail:hddevries@home.nl.

Leeskring ‘Geduld met God’ (Tomás Halík)

Het afgelopen seizoen zijn we gestart met het boek Geduld met God. Door corona viel er een aantal avonden uit. Komend seizoen willen we de draad weer oppakken. Voor diegenen die alsnog mee willen doen een goede gelegenheid om bij deze doorstart aan te sluiten. De hoofstukken zijn goed afzonderlijk te lezen en te bespreken.
Als je in één zin wilt zeggen waar dit boek over gaat, dan is het de poging om een brug te slaan tussen de
gelovende en de niet-gelovende. In hun vragen staan ze vaak dichter bij elkaar dan dat ze zelf vermoeden. Prof.dr. K.H. Miskotte zei het ooit ook heel mooi: ‘De gelovige en de (bewust) niet gelovige stellen vaak dezelfde vragen. Alleen komen ze tot een verschillend antwoord.’
In het boek worden we meegenomen aan de hand van Zacheüs, verstopt tussen de bladeren van de boom. Zacheüs die Jezus wel wilde zien, maar zich tegelijk afzijdig hield. Wie is die Zacheüs? Maar vooral: waar schuilt Zacheüs in ons?
Een leerzaam boek. Leerzaam in de Joodse zin: vormend en toerustend. Met een goed theologisch gehalte en tegelijk zeer leesbaar. Halík is een Tsjechische theoloog, die zich tijdens het communistische bewind in het geheim tot priester liet wijden. Later werd hij hoogleraar aan de Karelsuniversiteit
in Praag en heeft hij zich ontwikkeld tot een van de meest toonaangevende roomskatholieke denkers van dit moment. Hij ontving voor Geduld met God de Europese prijs voor het beste theologische boek 2011.
We hopen ongeveer acht tot tien keer bij elkaar te komen. Het liefst op een vaste avond. Die avond wordt in overleg vastgesteld. De openings– en kennismakingsavond staat op dinsdagavond 27 september 2022 om 20.00 uur in de Schaapskooi.
Contactpersonen voor informatie en aanmelding zijn ds. Johan Wegerif, tel. 06-48245607, e-mail:j.a.wegerif@xs4all.nl, en Thea van Pijkeren, tel. 06-43447893, e-mail: theavanpijkeren@gmail.com.

Gemeente Groei Groep – Kruidenwijk

De Gemeente Groei Groep komt twee keer per maand, op maandagavond, bij elkaar bij een van de deelnemers thuis. Deze groep is een gesprekskring, waarin we met een luisterend oor proberen met elkaar mee te leven. In de afgelopen twee jaar gingen we daarna met elkaar in gesprek over een gedeelte uit de bijbel en het boekje Dit is mijn lichaam, een uitgave van het Evangelisch Werkverband voor Gemeente Groei Groepen. Hoe we dit het komende seizoen gaan doen, is nog niet bekend. We gaan
daarover de eerste avond met elkaar in gesprek.
De kring telt nu acht deelnemers en enkele mensen er bij is wel zo gezellig! Van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze kring!
Informatie en/of aanmelding: Miny Willems, tel. 06-18181028, e-mail: minywillems62@gmail.com, of Dick Stegeman, tel. 06-22139657, e-mail: nidus-avis@reggedelta.net.

Vrouwengesprekskringen (twee groepen)

Aan de hand van een bijbelstudieboekje gaat de bijbel open en zoeken we naar wat God ons wil leren in de praktijk van alledag. Ook gezelligheid en met elkaar meeleven vinden we belangrijk.
We draaien op twee ochtenden, op dinsdagmorgen en op woensdagmorgen, beide
om de twee weken.

De dinsdaggroep gebruikt het boekje Vertrouwen van Margriet Ledin-de Hoop.

De woensdaggroep leest verhalen uit de bijbel (uit het boek Exodus) en bespreekt die met elkaar.

Beide groepen beginnen tussen 9.45 en 10.00 uur met koffiedrinken en we komen op wisselende plaatsen bij elkaar. Je bent van harte welkom om eens te komen kijken en mee te doen!
Informatie en aanmelding voor de dinsdaggroep bij Joanna de Jong, tel. 0548-626393, e-mail: joannadejong@live.nl, voor de woensdaggroep bij Sjanie van Heemskerk, tel. 0548-655034, e-mail: sjanievanheemskerk@gmail.com.

Mannenkring(en) – Kruidenwijk

In de afgelopen jaren zijn in de Kruidenwijk twee mannenkringen ontstaan. De eerste kring besprak verschillende thema’s over het laatste bijbelboek (Openbaring). Door de drukke agenda’s en de corona-beperkingen heeft de kring het afgelopen jaar minder, maar wel goede bijeenkomsten gehad. Deze mannengroep gaat naar alle waarschijnlijkheid het komende seizoen verder. De contactpersoon van deze kring is Martin de Jong, tel. 0548- 626393, e-mail: dejongnijverdal@live.nl.
De tweede mannenkring voerde het gesprek over een actueel (bijv. maatschappelijk) thema, een bijzonder boek of een gezamenlijk bekeken film. Met elkaar is gedeeld wat dat bij de deelnemers losmaakte, mede in relatie tot hoe men in het geloof staat. Ook deze kring gaat volgend seizoen waarschijnlijk wel door. De (nieuwe) contactpersoon voor deze kring is Jurgen Jansen, tel. 06-49854796, e-mail: j.jansen@reggesteyn.nl.

Beide mannenkringen bestaan uit ongeveer vijf deelnemers. Er is dus ruimte voor nieuwe deelnemers. Wie hiervoor belangstelling heeft, kan zich bij Martin of Jurgen aanmelden. De data worden in overleg gepland.

Ontmoetingskring 60+ – Kruidenwijk

Ruim tien jaar geleden is in de Kruidenwijk een ouderengespreksgroep gestart. De kring wordt gekenmerkt door gezellig en serieus bezig zijn met de zaken en vragen van leven, geloof en kerk. De bijeenkomsten worden gehouden op woensdagmiddagen van 15.00 tot ongeveer 16.30 uur in de Schaapskooi. Iedere belangstellende 60+-er is van harte welkom!
We starten het nieuwe seizoen op woensdagmiddag 28 september. Ds. Gert de Ruiter, die vanaf 28 augustus aan de Schaapskooi/Kruidenwijk-gemeente is verbonden, zal ons deze middag (bege)leiden. Een mooie gelegenheid dus om met elkaar kennis te maken!
De geplande data voor dit najaar zijn verder: 26 oktober en 7 december. Eind 2022 worden de vervolgdata voor 2023 bekend.
Contactpersonen zijn Greet Doesburg, tel. 0548-616188, en Thea van Pijkeren, tel.
0548-617611, e-mail: theavanpijkeren@gmail.com.

Gebedskring – Kruidenwijk

In de Schaapskooi is elke eerste en derde woensdag van de maand van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur een gebedskring. Er wordt een bijbelgedeelte gelezen, naar een korte overdenking (podcast) en/of een lied geluisterd en gebeden voor zieken, voor de gemeente, voor de kerk en voor gebeurtenissen in de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg. Contactpersonen zijn Sjanie van Heemskerk, tel. 0548-655034, e-mail:
sjanievanheemskerk@gmail.com, en Thea van Pijkeren, tel. 0548-617611, e-mail: theavanpijkeren@gmail.com.