Vesperdienst zondagavond 3 Maart

Elke eerste zondag van de maand is er ’s avonds om 19:00 uur een vesper in de protestantse dorpskerk ’n Oalen Griezen in Hellendoorn. 

Dit seizoen staan ‘de zeven werken van barmhartigheid’ centraal in de vespers. De werken van barmhartigheid zijn daden van naastenliefde. Zes van de zeven werken van Barmhartigheid zijn ontleend aan de woorden van Jezus zoals te lezen in Matteüs 25: 35, 36: ‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’ Een zevende werk: ‘de doden begraven’ is later in de 1207 door Paus Innocentius III ingesteld.  

As. zondag 3 maart is het thema ‘De vreemdelingen herbergen‘.  Voorganger is ds. Gert de Ruiter, organist is Dick Sanderman en de Cantorij van ’n Oalen Griezen verleent ook weer haar medewerking. Iedereen is van harte welkom!