Solidariteitskas 2024

Jaarlijks worden in juni alle leden vanaf 18 jaar benaderd voor een bijdrage aan de Solidariteitskas. Deze kas is het solidariteitsfonds van de gemeenten, waaraan iedere gemeente een bijdrage moet leveren. Gemeenten die in financiële nood zijn of komen te verkeren, kunnen een beroep doen op de bijeengebrachte middelen.

Aankondiging incasso 2024:


De bijdrage voor de Solidariteitskas bedraagt  € 10,– per lid en wordt bij gemeenteleden die een incassomachtiging hebben afgegeven geïncasseerd op 25 juni a.s.

1360 leden die nog geen machtiging hebben afgegeven worden per brief geattendeerd op de Solidariteitskas en ontvangen een betaalinstructie.

Verzoek incassomachtiging af te geven!

Om ook solidair te zijn met de vrijwilligers die de ledenadministratie verzorgen en die dus de brieven moeten opstellen, printen, vouwen, inpakken en bezorgen en daarna elke transactie moeten boeken, het vriendelijke verzoek om  een machtiging voor incasso af te geven.

Dit kan heel eenvoudig door een mail te sturen aan ledenadm@pghellendoorn.nl

Telefoontje mag ook: 0548 654424.

We zijn er voor elkaar!