Solidariteitskas 2023

Aankondiging incasso  Solidariteitskas 2023 en overige betaalwijze


Eind juni wordt van alle gemeenteleden die daar toestemming voor hebben gegeven een bedrag van € 10 geïncasseerd voor de Solidariteitskas 2023.

Gemeenteleden die (nog) geen machtiging hebben verstrekt ontvangen een brief met een betaalinstructie.

We zijn er voor elkaar!

Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek om God en elkaar te ontmoeten, een plek waar we geïnspireerd worden door de Bijbelse boodschap, waar we voor elkaar zorgen en van betekenis kunnen zijn voor onze omgeving. Naastenliefde vormt hierin een centrale rol. Als kerk staan we midden in de samenleving en vervullen we een belangrijke rol op sociaal maatschappelijk vlak.

Ieder jaar maken we nieuwe plannen om een levendige gemeente te zijn en een vindplaats van geloof hoop en liefde. Maar ook om als kerk ons dienstbaar op te stellen en hulp te bieden aan allen die dit nodig hebben in de samenleving. Helaas ontbreekt het ons in gemeenten soms aan financiële middelen of aan menskracht om die plannen uit te voeren. Die gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk, zodat we als kerken onze geestelijke en sociaal maatschappelijke werkzaamheden overal kunnen blijven uitvoeren. Uw bijdrage is daarin belangrijk.

P.S. Wees solidair en geef voor levendige en krachtige kerken!