Vier de paasdagen met ons!

Kalender 2024

 • DONDERDAG 28 MAART | 19.30 UUR | VIERING HEILIG AVONDMAAL
  We lezen dit jaar met de Paasdagen uit het Marcus evangelie. Op Witte Donderdag beginnen we in de bovenzaal waar Jezus samen met zijn leerlingen is samengekomen. In navolging van Jezus breken ook wij het brood en drinken uit de beker.
 • VRIJDAG 29 MAART | 19.30 UUR | PASSIE EVANGELIE
  Op Goede Vrijdag vervolgen we de lezing uit het Marcusevangelie. We worden getuigen van Jezus gevangenneming, veroordeling en terechtstelling aan het kruis. De lezingen worden door samenzang versterkt.
 • ZATERDAG 30 MAART | 19.30 UUR | PAASWAKE
  Jezus is gestorven en begraven. We houden in stilte te wacht. Maar als alles donker is, wordt een licht ontstoken. Een vuur dat nooit meer dooft. Op stille zaterdag mogen we ons eigen doop herinneren, dat met Christus door de dood zijn gegaan en met Hem opgestaan.
 • ZONDAG 31 MAART | 7.00 UUR | ZONSOPGANG
  Vanwege slechte vooruitzichten – wind, zwaarbewolkt en regenkans – is deze activiteit afgelast.
 • ZONDAG 31 MAART | 10.00 UUR | PAASVIERING
  Let op de aanvangstijd, deze is gewoon 10.00 uur. Deze verandert pas op 1 april (geen grap). Het beloofd een feestelijke dienst te worden. We horen een prachtig verhaal over het kiezen voor de Zoon van de Vader. De meditatie in dit kerkblad gaat daar ook al over. De kinderen sluiten hun 40-dagenproject af. En er zijn nog meer verrassingen. Natuurlijk zingen paasliederen en vieren we de opstanding van Jezus.

40-dagen tijd

De 40-dagentijd, ook wel bekend als de vastentijd, is een periode van bezinning en voorbereiding in de christelijke traditie die voorafgaat aan Pasen. Deze periode begint op Aswoensdag en eindigt op Paaszondag, en duurt dus 40 dagen, exclusief de zondagen. Het getal 40 heeft bijbelse betekenis, zoals de 40 dagen die Jezus in de woestijn doorbracht voordat Hij zijn openbare bediening begon.

Tijdens de 40-dagentijd worden gelovigen aangemoedigd om zich te richten op gebed, vasten en aalmoezen geven. Dit zijn drie pijlers die de spirituele groei bevorderen en de relatie met God verdiepen. Vasten kan verschillende vormen aannemen, zoals het opgeven van voedsel, drinken, of bepaalde gewoonten, met als doel om afstand te nemen van wereldse zaken en de focus te verleggen naar het spirituele.

Deze periode van reflectie biedt gelovigen de gelegenheid om zichzelf te reinigen van zonden, innerlijke rust te vinden en zich voor te bereiden op de viering van de opstanding van Jezus Christus met Pasen. Het is een tijd van introspectie, waarin men streeft naar persoonlijke groei en een diepere verbondenheid met God en medemensen.

In de 40-dagentijd worden vaak speciale activiteiten georganiseerd binnen kerken en gemeenschappen, zoals bezinningsbijeenkomsten, vastenmaaltijden en liefdadigheidsacties. Deze praktijken helpen gelovigen om samen te komen, elkaar te ondersteunen en gezamenlijk de reis naar Pasen te maken.

Stille week

De Stille Week, ook wel bekend als de Goede Week, is de week voor Pasen binnen de christelijke traditie. Het begint met Palmzondag, waarop de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht, en eindigt met Stille Zaterdag, de dag voor Pasen. Deze week staat centraal in de liturgische kalender en markeert de laatste dagen van Jezus’ leven op aarde.

Gedurende de Stille Week worden belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus herdacht en gevierd. Zo herdenkt de Kerk op Witte Donderdag het Laatste Avondmaal, waar Jezus de Eucharistie instelde en zijn leerlingen opriep tot dienstbaarheid. Vervolgens herdenkt Goede Vrijdag de kruisiging en dood van Jezus, een dag van intense rouw en reflectie. Stille Zaterdag markeert de periode van wachten en bezinning tussen Jezus’ dood en zijn opstanding met Pasen.

Tijdens de Stille Week worden vaak speciale kerkdiensten en liturgische vieringen gehouden, waarbij gelovigen samenkomen om deze belangrijke gebeurtenissen te herdenken en hun geloof te verdiepen. Het is een tijd van contemplatie, waarin gelovigen worden uitgenodigd om stil te staan bij de betekenis van Jezus’ offer en zich voor te bereiden op de vreugdevolle viering van zijn opstanding met Pasen.

Pasen

Pasen is het belangrijkste christelijke feest dat de opstanding van Jezus Christus viert. Het wordt wereldwijd gevierd door christenen van verschillende denominaties. Pasen valt op de eerste zondag na de volle maan die volgt op de lente-equinox, waardoor de exacte datum varieert.

De viering van Pasen begint met de Stille Week, die de laatste dagen van Jezus’ leven, zijn kruisiging en dood, herdenkt. Op Paaszondag vieren christenen de opstanding van Jezus uit de dood, volgens het Nieuwe Testament van de Bijbel. Dit wordt gezien als het centrale geloofspunt van het christendom, omdat het de overwinning op de dood en zonde symboliseert.

Tijdens de paasviering komen gelovigen samen in kerken over de hele wereld voor speciale diensten, waarbij het lege graf en de opstanding van Jezus centraal staan. Paasvuren, paaseieren en paashaas tradities zijn ook gebruikelijk in verschillende culturen als symbolen van nieuw leven en wedergeboorte.

Voor veel mensen is Pasen niet alleen een religieuze viering, maar ook een tijd van samenzijn met familie en vrienden, waarbij tradities zoals paaseieren schilderen, eieren zoeken en feestelijke maaltijden centraal staan. Het is een tijd van vreugde, hoop en hernieuwing, waarbij de boodschap van liefde en verlossing centraal staat.

Berichten rondom de feestdagen

Geen berichten gevonden.