Wijkkerkenraad Schaapskooi

De wijkkerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid en de richting van de gemeente, en zorgt ervoor dat de kerk trouw blijft aan haar belijdenis en doelstellingen.

Het doel van de wijkkerkenraad is om de gemeente te leiden en te dienen, en om ervoor te zorgen dat de kerk haar missie kan uitvoeren. Dit betekent dat we ons inzetten voor het welzijn van onze gemeenschap en dat we proberen om een positief verschil te maken in de wereld om ons heen.

Samen met de gemeente voelen we ons verantwoordelijk voor de toekomst van onze kerk en willen we ervoor zorgen dat ze blijft groeien en bloeien. Als u vragen heeft of iets wilt bespreken met de wijkkerkenraad, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan altijd klaar om te luisteren en te helpen waar we kunnen.

Team

De wijkkerkenraad bestaat uit verschillende leden, waaronder de predikant, ouderlingen en diakenen. Zij worden gekozen door de leden van de kerkgemeenschap en dienen voor een bepaalde periode.

Vergaderingen

De wijkkerkenraad als geheel (grote kerkenraad) vergadert in de maanden februari, april, juni, september en november. Meestal op de tweede dinsdag van de maand. Deze vergadering worden voorbereid door het moderamen, die de dinsdag voorafgaand een kort overleg heeft.

In de maanden januari, maart, mei, augustus en oktober vergadert het moderamen samen met een beperkt aantal wijkkerkenraadsleden (kleine kerkenraad).

Commissies etc.

Onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad De Schaapskooi vallen:

  • Team Eredienst: Samen met o.a. nevendienst, kosters, beeld&geluid, organisten&combo, gemeenteleden zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering en innovatie van de kerkdiensten.
  • Team Vorming & Toerusting: Een platvorm waar jeugdwerkers, kringleiders en anderen (bijv. Lerend Geloven) met elkaar het aanbod afstemmen en op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden.
  • Team Pastoraat: Speerpunten zijn het bezoeken van mensen en de pastorale toerusting.
  • Team Missionair: Samen met de gemeente hebben we aandacht voor de gastvrijheid, missionaire activiteiten en pionieren in de Kruidenwijk.
  • Team Communicatie: Stimuleren van de communicatie binnen de gemeente en naar buiten.