Wijkkerkenraad Dorpskerk

De wijkkerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid en de richting van de gemeente, en zorgt ervoor dat de kerk trouw blijft aan haar belijdenis en doelstellingen.

Het doel van de wijkkerkenraad is om de gemeente te leiden en te dienen, en om ervoor te zorgen dat de kerk haar missie kan uitvoeren. Dit betekent dat we ons inzetten voor het welzijn van onze gemeenschap en dat we proberen om een positief verschil te maken in de wereld om ons heen.

Samen met de gemeente voelen we ons verantwoordelijk voor de toekomst van onze kerk en willen we ervoor zorgen dat ze blijft groeien en bloeien. Als u vragen heeft of iets wilt bespreken met de wijkkerkenraad, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan altijd klaar om te luisteren en te helpen waar we kunnen.

Team

De wijkkerkenraad bestaat uit verschillende leden, waaronder de predikant, ouderlingen en diakenen. Zij worden gekozen door de leden van de kerkgemeenschap en dienen voor een bepaalde periode.

Vergaderingen

De wijkkerkenraad vergadert regelmatig om over belangrijke zaken te praten en besluiten te nemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over financiƫn, activiteiten voor de gemeenschap, of de aanstelling van nieuwe predikanten.

Commissies etc.

Onder verantwoordelijkheid van de … vallen: