Diaconie

Vanuit haar Bijbelse opdracht wil de kerk er graag zijn voor iedereen die hulp nodig heeft.

Wij richten ons vooral op hen die zichzelf niet kunnen helpen en geen helper hebben.

De Diaconie is de kerkelijke hulporganisatie waar u een beroep op kunt doen als u behoefte heeft aan contact, directe hulp, of als u zit met vragen op wat voor gebied dan ook. Weten we zelf het antwoord niet, dan helpen wij u zoeken waar het antwoord wel te vinden is.

We willen ook opkomen voor hen die ‘geen stem’ hebben, of die hun stem niet (meer) kunnen verheffen. Zowel plaatselijk (zie folder), daarnaast o.a. in het vluchtelingenwerk, als ook wereldwijd (via ‘Kerk in Actie’).

De Diaconie werkt met vrijwilligers die geheimhouding hebben beloofd. Alleen de direct betrokkenen kennen de naam van de aanvrager voor anderen blijft deze anoniem.

We zijn bereikbaar via:
diaconie@pghellendoorn.nl
0548-618612 of 0548-656359

Team

De college van diakenen bestaat uit diakenen van de twee wijkkerkenraden.
De lijst met diakenen kunt u vinden op de pagina contactpersonen.

Vergaderingen

De diaconie vergadert in het algemeen 7 keer per jaar.

Commissies

  • Roemenië commissie: De Roemenië Commissie onderhoudt de contacten met Sármásag Mina. Er is regelmatig telefonisch en mailcontact tussen Sármásag Mina en de Roemenië Commissie. Leden van de Roemenië Commissie brengen regelmatig een bezoek aan Sármásag om de projecten te bezoeken en door te spreken. Ook worden er regelmatig tegenbezoeken gebracht.
  • ZWO commissie: Het doel van de commissie Z.W.O. is de belangen van de zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking te behartigen. Omdat dit een taak is van de gehele kerkelijke gemeente, zal de commissie zich bezig houden met het bewust maken van de kerkelijke gemeente door voorlichting, stimulering en toerusting.

Laatste berichten