Diaconie

Diaconie is een belangrijk onderdeel van het leven van een lokale kerk. Het betekent dat we ons inzetten voor de zorg voor anderen, zowel binnen als buiten de kerkgemeenschap.

Dienen, delen, doen. Dit willen we in de praktijk brengen, samen met de gemeente.

De diaconie zorgt ervoor dat er praktische hulp wordt geboden aan mensen die het nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het verstrekken van voedselbankpakketten aan mensen die het financieel moeilijk hebben, of door het aanbieden van luisterend oor en emotionele ondersteuning aan mensen die het moeilijk hebben. Met de gemeente Sarmasag Mina in Roemenië hebben we al een lange partnerrelatie.

Team

De college van diakenen bestaat uit diakenen van de twee wijkkerkenraden.
De lijst met diakenen kunt u vinden op de pagina contactpersonen.

Vergaderingen

De diaconie vergadert in het algemeen 7 keer per jaar.

Commissies

  • Roemenië commissie: De Roemenië Commissie onderhoudt de contacten met Sármásag Mina. Er is regelmatig telefonisch en mailcontact tussen Sármásag Mina en de Roemenië Commissie. Leden van de Roemenië Commissie brengen regelmatig een bezoek aan Sármásag om de projecten te bezoeken en door te spreken. Ook worden er regelmatig tegenbezoeken gebracht.
  • ZWO commissie: Het doel van de commissie Z.W.O. is de belangen van de zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking te behartigen. Omdat dit een taak is van de gehele kerkelijke gemeente, zal de commissie zich bezig houden met het bewust maken van de kerkelijke gemeente door voorlichting, stimulering en toerusting.

Laatste berichten