Communicatie

Als gemeente is het belangrijk om goed te communiceren met onze leden en belangstellenden. Daarom maken we gebruik van verschillende communicatiemiddelen, zoals ons kerkblad, een digitale nieuwsbrief, deze website en de mededelingen tijdens de kerkdienst. Zo kunnen we iedereen op de hoogte houden van wat er binnen onze gemeente gebeurt en wat er op het programma staat.

We vinden het fijn als mensen ook berichten inzenden om met anderen te delen. Dus heb je iets te melden of wil je iets delen met andere leden en belangstellenden, aarzel dan niet om je bericht door te geven. We zijn altijd op zoek naar verhalen, foto’s en andere interessante bijdragen om te delen via onze communicatiemiddelen.

Website

De website bevat veel informatie over de Protestantse Gemeente Hellendoorn en beide wijken. Daarbij hebben we zoveel mogelijk een splitsing gemaakt tussen de ‘wat we doen’ en ‘hoe we het doen’. Daarom zijn de kerkdiensten, activiteiten en berichten het meest prominent op de website. Vervolgens hebben we alles rondom zorg voor elkaar en de mensen om ons heen bij elkaar geplaatst. Pas dan volgt in het menu ‘over ons’ de informatie hoe dingen geregeld zijn en wie verantwoordelijk is.

Kerkblad

Het kerkblad “De Karkesproake” verschijnt in principe om de 14 dagen en wordt door vrijwilligers bezorgd. Eventuele afwijkingen van verschijningsdata worden in het kerkblad bekend gemaakt.

Abonnement per jaar €12.00 door middel van automatische incasso en € 13.50 d.m.v acceptgiro. Streekabonnement kost € 12.00 extra en bezorging via TNT kost € 20.00 extra. Opgave voor abonnement via het Kerkelijk Bureau.

Kopij inleveren

Dit kan tot uiterlijk de vrijdag voor verschijnen, voor ’s middags 12.00 uur. De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten of niet te plaatsen.

  • Online: gebruik het formulier om kopij in te sturen
  • Per email: graag voorzien telefoonnummer plus de gewenste rubriek en in een Word bestand.
  • Per brief: graag voorzien van afzender en telefoonnummer plus de gewenste rubriek en op A4-formaat.
    • Mw. E. van Keulen-Laarman, de Marsjes 15, 7447 BV Hellendoorn. Tel. 0548-655783
    • Mw. T. van de Pol-Bosman, Vivaldistraat 14, 7442 GN Nijverdal. Tel. 0548-617335

Mededelingen op zondag

Dorpskerk

Wekelijks zijn er op de zondagmorgen een aantal mededingen. Vaste punten zijn de bestemming van de bloemen en toelichting van de collectedoelen. Verder worden bijzondere activiteiten kort benoemd. De mededelingen voor een of beide wijkgemeente(n) kan je versturen via het contactformulier of rechtstreeks voor onze wijk aan Paulien de Jong.

De Schaapskooi

Wekelijks zijn er op de zondagmorgen een aantal mededingen. Vaste punten zijn de bestemming van de bloemen en toelichting van de collectedoelen. Verder worden bijzondere activiteiten kort benoemd. De mededelingen voor een of beide wijkgemeente(n) kan je versturen via het contactformulier of rechtstreeks voor onze wijk aan Erny van de Riet.

Nieuwsbrief

Dorp

De Schaapskooi

Ongeveer twee wekelijks versturen we een nieuwsbrief met wijknieuws.