College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters is een belangrijk onderdeel van een protestantse kerk. Het is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën en bezittingen van de kerk.

Het college van kerkrentmeesters is ook verantwoordelijk voor het aanvaarden en beheren van schenkingen en giften die aan de kerk worden gedaan. Dit kan bijvoorbeeld gaan om geld, maar ook om andere bezittingen, zoals kunstwerken of bibliotheken.

Als lid van het college van kerkrentmeesters, voelen we ons verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van onze kerk en willen we ervoor zorgen dat de middelen die we hebben, op een verantwoorde manier worden gebruikt om de missie van de kerk te ondersteunen. Als u vragen heeft of iets wilt bespreken met het college, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan altijd klaar om te luisteren en te helpen waar we kunnen.

Team

Het college bestaat uit een aantal leden, die gekozen worden door de kerkgemeenschap voor een bepaalde periode. Zij werken samen om ervoor te zorgen dat de kerk financieel gezond blijft en dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om de missie van de kerk uit te voeren.

Vergaderingen

Het college vergadert regelmatig om de financiële zaken van de kerk te bespreken en besluiten te nemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het beheer van de kerkgebouwen, het aanstellen van een beheerder, of het opstellen van een begroting.

Commissies etc.

Onder verantwoordelijkheid van de … vallen: