Meditatie bij Actie Kerkbalans

“Denk erom: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.”

2 Korintiërs 9:6-7

De woorden van de apostel Paulus brengen ons terug naar een tijd waarin de christelijke gemeenschap in Korinthe werd aangespoord tot vrijgevigheid. Paulus schreef deze brief om de gelovigen te herinneren aan de diepe waarheden van het christelijk geloof en hen aan te moedigen om royaal te geven, niet alleen in materiële zaken, maar ook in hun toewijding aan de missie van de kerk. Dat was toen de ondersteuning van de gemeente in Jeruzalem.

In de context van Paulus’ tijd werd de christelijke gemeenschap vaak geconfronteerd met uitdagingen zoals een hongersnood. Slaven hadden nauwelijks bezit. Vervolging lag op de loer. Ondanks deze moeilijkheden benadrukte Paulus het belang van vrijwillig en vreugdevol geven. Hij riep de gelovigen op om te begrijpen dat het zaaien van overvloedige gaven vruchten zou afwerpen, niet alleen in de context van hun eigen leven, maar ook in de grote opdracht van de kerk.

Het principe van overvloedig leven is niet beperkt tot de financiële aspecten van het geloof. Het doordringt alle facetten van ons bestaan en heeft betrekking op onze houding, relaties en de manier waarop we onze gaven en talenten delen.

In onze persoonlijke levens zien we dat overvloedig leven vaak begint bij het loslaten van de angst om tekort te komen. Wanneer we ons openstellen voor anderen, ongeacht onze omstandigheden, ontdekken we dat ware vreugde niet wordt gevonden in hebzuchtig vasthouden, maar in gulheid en vrijgevigheid.
Denk aan de overvloed die voortkomt uit liefde. Liefde is een onuitputtelijke bron die groeit wanneer we het delen. Het is als een licht dat schijnt in duistere tijden en anderen inspireert om hetzelfde te doen. In de context van relaties wordt overvloedig leven gevonden in vergeving, begrip en onvoorwaardelijke acceptatie.

Terugkerend naar het Bijbelgedeelte, benadrukt Paulus het belang van vrijwillig en vreugdevol geven. Dit roept ons op om na te denken over de manier waarop we bijdragen aan het werk van de kerk. Het is niet enkel een financiële transactie, maar een daad van toewijding en liefde. Want samen zijn we de kerk van Christus.

In de context van Actie Kerkbalans herinnert dit ons eraan dat geven een persoonlijke keuze is, een uiting van onze liefde voor God en onze betrokkenheid bij het voortzetten van Zijn werk op aarde. Meedoen in de Misio Dei, zou onze missionair predikant zeggen. Het is geen dwang, maar een vreugdevolle respons op de overvloedige genade die we zelf hebben ontvangen.

Royaal geven gaat niet alleen over de euro’s die we bijdragen, maar ook over de intentie waarmee we geven. Het is een weerspiegeling van ons hart, een erkenning van Gods overvloedige zegeningen in ons leven. Wanneer we met een blijmoedig hart geven, erkennen we dat alles wat we hebben een geschenk is van God, en we delen vanuit een diepe dankbaarheid.

Terwijl we nadenken over vrijwillig en vreugdevol geven, komen de woorden van Jezus in Marcus 12:41-44 bij mij boven, bekend als het verhaal van het penninkje van de weduwe. In dit verhaal ziet Jezus hoe de arme weduwe haar laatste twee muntjes in de offerkist werpt. Hij prijst haar actie en zegt dat ze meer heeft gegeven dan alle anderen, omdat zij van haar armoede heeft gegeven, terwijl de anderen van hun overvloed hebben gegeven.

In de geest van vrijwillig en vreugdevol geven roept Actie Kerkbalans ons op om na te denken over onze bijdrage aan de kerk van morgen. Het gaat niet alleen voor de opbouw van onze beide wijken Dorpskerk en Schaapskooi, maar ook om onze betrokkenheid bij het verspreiden van het goede nieuws en het dienen van anderen in liefde. Wat dat betreft biedt 2024 ons veel mogelijkheden.

Laten we, als we nog niet weten wat we kunnen of willen geven, er thuis over spreken. Ouders met kinderen. En het ook in gebed brengen. God kent onze harten en verlangt naar oprechte betrokkenheid. Laat uw bijdragen niet slechts een financiële verplichting zijn, maar een vreugdevolle uiting van dank voor Gods genade.

Mogen we, geïnspireerd door de woorden van Paulus, met een blijmoedig meedoen aan actie Kerkbalans 2024, wetende dat God overvloedig zegent wie gul bijdraagt aan Zijn werk op aarde. Zo dragen we niet alleen bij aan de kerk van vandaag, maar ook aan een toekomst vol overvloedig leven voor de volgende generatie gelovigen.

Ds. Gert de Ruiter