Liturgische schikking 8 Maart 2023

Biddag 8 maart 2023.
Op deze dag vragen we een zegen voor gewas en werk.
In deze periode maakt de winter plaats voor de lente.
De bootvorm van de kronkelhazelaar verwijst naar een goede vaart
en voor alles wat groeit en bloeit en het werk dat weer wacht.
Buiten in de natuur komt alles weer tot leven, we hopen en bidden voor vruchtbaarheid,
een goede oogst, voor vrede, voor werk.

Lied 864:5
Daarom lof zij de Here,
In wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
Zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
Elkander toegewijd,
En schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.
Meditatie bij de tekst:
“Bloem vol belofte
Liefde voor jou
Gegroeid uit het levende water”