Liturgisch Bloemstuk Pinksteren 2024

Handelingen 2
“Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.  
En allen werden vervuld van de Heilige Geest.” 

De zeven vurige bloemen in de schikking verbeelden de tongen, het getal zeven staat voor “volheid en vervulling”. 

De uitstorting van de Heilige Geest wordt verbeeld door de neerdalende lijnen.