Leeskring ‘De stilte van God’ van Reinier Sonneveld

In dit seizoen nodigen we je uit om deel te nemen aan onze leeskring, waar we het boek ‘De stilte van God’ van Reinier Sonneveld gaan verkennen. Dit boek behandelt geloofstwijfel en de periodes waarin God lijkt te zwijgen, een ervaring die velen van ons kunnen herkennen. ‘De stilte van God’ is een persoonlijk, zoekend en verrassend werk dat uitnodigt tot diepgaande reflectie.

Ontdekkingstocht in ‘De stilte van God’

In deze leeskring gaan we op een ontdekkingsreis door de thema’s en inzichten van Reinier Sonneveld’s boek. We zullen de ervaringen van geloofstwijfel onderzoeken en bespreken, en stilstaan bij de momenten waarop God lijkt te zwijgen. Dit boek biedt een waardevolle kijk op deze aspecten van het geloof en roept vragen op die uitnodigen tot verdere contemplatie.

Een Serie van Negen Avonden met Vaste Data

De leeskring beslaat een serie van negen avonden, met vaste data in je agenda:

  • 23 oktober 2023
  • 20 november 2023
  • 18 december 2023
  • 22 januari 2024
  • 19 februari 2024
  • 18 maart 2024
  • 15 april 2024
  • 13 mei 2024
  • 10 juni 2024

We komen samen in de Schaapskooi. Vanaf 19.45 uur koffie en thee. We bespreken elke avond een hoofdstuk van 20.00 tot 21.30 uur.

Aanschaf van het Boek

We willen graag benadrukken dat deelnemers aan deze leeskring zelf verantwoordelijk zijn voor de aanschaf van het boek ‘De stilte van God’ van Reinier Sonneveld.

Onderzoek met Pastorale Betrokkenheid en Filosofische Diepgang

Samen zullen we met pastorale bewogenheid en een filosofische inslag de ervaringen van ‘God missen’ onderzoeken. We zullen dieper ingaan op vragen zoals de oorsprong van deze twijfels, of ze vruchtbaar kunnen zijn of juist een belemmering vormen, en hoe we ermee kunnen omgaan.

Meer Informatie en Aanmelding

Wil je deelnemen aan deze boeiende reis? Voor meer informatie en om je aan te melden, kun je contact opnemen met

We kijken ernaar uit om met jou op deze boeiende reis te gaan, waar we samen dieper zullen ingaan op de stilte van God en wat dit betekent voor ons geloof. Sluit je bij ons aan en laten we samen verkennen en groeien in ons begrip van dit belangrijke thema.