Het grote verhaal van de Bijbel (1)

De Bijbel is een verzameling boeken die over een periode van duizenden jaren geschreven is. De boeken in de Bijbel zijn niet in chronologische volgorde geplaatst, dus het kan soms lastig zijn om te begrijpen wat er wanneer gebeurde.

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en personen in de Bijbel in chronologische volgorde:

 • Schepping – In het begin schiep God de hemel en de aarde.
 • Adam en Eva – God maakte de eerste man en vrouw, Adam en Eva.
 • De Zondvloed – God stuurde een grote overstroming om de aarde schoon te maken van zonde en kwaad.
 • Abraham – God riep Abraham om de vader van een groot volk te worden.
 • Isaak – Abraham krijgt de opdracht om zijn zoon te offeren.
 • Jacob en Esau – de twee zonen van Isaak zijn totaal verschillend.
 • Jozef – Een van de zonen van Jakob, Jozef, werd verkocht als slaaf en eindigde als een belangrijke leider in Egypte.
 • Uittocht uit Egypte – God bevrijdde de Israëlieten uit slavernij in Egypte onder leiding van Mozes.
 • Wetgeving – God gaf de Tien Geboden en andere wetten aan Mozes op de berg Sinaï.
 • Verschillende leiders, genaamd Rechters, leidden het volk van Israël nadat ze het Beloofde Land waren binnengegaan.
 • Saul, David en Salomo waren de eerste drie koningen van Israël.
 • Na de dood van Salomo viel het koninkrijk uiteen en werden de Israëlieten in ballingschap gestuurd naar Babel.
 • Na 70 jaar in ballingschap keerden de Israëlieten terug naar Jeruzalem en herbouwden ze de tempel.
 • Jezus Christus werd geboren in Bethlehem als de Zoon van God.
 • Jezus predikte het Koninkrijk van God en deed vele wonderen en tekenen om Zijn goddelijkheid te bewijzen.
 • Jezus werd gekruisigd, stierf en stond op uit de dood op de derde dag.
 • De eerste gemeenten – Na Jezus’ opstanding verspreidden de discipelen het goede nieuws over de hele wereld en stichtten ze gemeenten van gelovigen.
 • De Bijbel eindigt met een visioen over wat er nog gaat gebeuren en dat er een nieuwe Hemel en Aarde komt.

Dit is een kort overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de Bijbel.