Bezoek OpenDoors / Nacht van gebed

De Verspieders Express en het Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal nodigen u/jou uit voor een rondleiding bij OpenDoors in Ermelo. Dit in het kader van de Nacht van Gebed 2024.

Wij willen biddend stilstaan bij onze broeders en zusters in de vervolging. Met elkaar hopen we op een leerzame en een mooie dag!

Nacht van gebed in Nijverdal

Wereldwijd worden 365 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland.

“Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Wanneer we bidden zijn er geen grenzen, geen gevangenismuren en geen gesloten deuren” –

Anne van der Bijl, Open Doors

Doe mee met de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk, vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni, van 20.00u tot 02.00u, in kerkgebouw Beth Shalom, Maasstraat 2 te Nijverdal. Tijdens de Nacht horen en zien we in de gebedsblokjes verhalen uit landen met ernstige geloofsvervolging, zoals Noord-Korea, India, Nepal en Vietnam en andere. Bij één van de blokjes, ca. 22.00u, zal een spreker van Open Doors aanwezig zijn. Het is ook mogelijk een deel van de Nacht mee te bidden, schuif gerust aan wanneer het u past.

De Nacht van Gebed volgt traditiegetrouw op de Zondag voor de Vervolgde Kerk, zo 26 mei. In diverse kerkdiensten zal dan aandacht voor de vervolgde christenen worden gevraagd.

Algemene informatie over beide activiteiten is te vinden op de website van Open Doors. Neem voor vragen over de plaatselijke Nacht van Gebed contact op met Marcel Ticheler, tel.nr. 0548-619647 of via e-mailadres tichelermarcel@gmail.com

Informatie vanuit De Verspieders Express

De Verspieders Express is een plek van ontmoeting en verbinding. Dit missionaire project is samen met de Protestantse Kerk in Nederland ontstaan. De Verspieders Express is geen onderdeel van een kerkgenootschap, maar organiseert graag activiteiten in samenwerking met diverse personen, kerken en christelijke organisaties. Wij zijn o.a. ambassadeur van Open Doors en daarom is er weer een DRIELUIK rond de NACHT VAN GEBED.

Woensdag 22 mei 2024 is er een rondleiding in het bezoekerscentrum van Open Doors in Ermelo. Dit leerzame bezoek geeft ons een inkijk in de vervolgde kerk en hoe christenen wereldwijd worden vervolgd om hun geloof. Ook nemen wij een kijkje in het smokkelbos. Wij organiseren die samen met het Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal. Vertrek is om 8.30 uur vanaf de Meester Tijhuisweg te Nijverdal (achter station). Wij gaan met eigen vervoer of na overleg met anderen mee. Lunchpakket meenemen (koffie en thee wordt aangeboden).
Opgave hiervoor uiterlijk 17 mei via verspieders.express@gmail.com

Maandag 27 mei 2024 wordt een stiltewandeling van ongeveer 4 kilometer georganiseerd in samenwerking met de Hervormde Kerk Wierden/Hoge Hexel. Verzamelpunt is de Hervormde Kerk aan de Piksenweg 6 te Hoge Hexel, waar wij om 19.00 uur vertrekken. Het is belangrijk om goede dichte schoenen aan te doen. Na afloop ontmoeten wij elkaar in de Hervormde Kerk te Hoge Hexel, waar ons koffie en thee wordt aangeboden.
Deelname: Vrije gift voor Open Doors.
Opgave hiervoor uiterlijk 25 mei via verspieders.express@gmail.com

Vrijdag 31 mei 2024 is de landelijk ‘Nacht van Gebed’ van OPEN DOORS. Dan bent u om 19.30 uur welkom in de “De Schoof”, Brugstraat 10 te Daarlerveen. Daar organiseert ‘Huis van Gebed’ – Daarlerveen i.s.m. OPEN DOORS een avond die in het teken staat van de vervolgde kerk en vervolgde christenen. Deze avond duurt tot 21.30 uur. Een spreker van Open Doors vertelt ons over de vervolgde kerk en vervolgde christenen. We gaan samen zingen en is er mogelijkheid voor gebed. Alleen je aanwezigheid is al een gebed voor de vervolgde christenen. Wij vragen een vrije gift voor het werk van Open Doors.

Weet u welkom bij dit DRIELUIK en ontvang een gratis gebedsboekje van OPEN DOORS.
Alle drie activiteiten zijn gratis, maar er staat wel een collectebus voor het werk van OPEN DOORS.

Op het YouTube kanaal van de ‘Verspieders Express’ komt weer een promotiefilm en er worden telkens aanvullende filmpjes toegevoegd in de playlists.