55+ ontmoetingsmiddag | 17 juli

Woensdagmiddag 5 juni is er geen 55+ ontmoetingsmiddag. Dit omdat van de leiding de meesten op vakantie zijn.

De volgende gezellige en inhoudelijke ontmoetingsmiddag in de Schaapskooi is er 17 juli. Onze voorganger is meestal aanwezig. Een mooie gelegenheid een vraag te stellen of een afspraak te maken.

De middagen zijn vrij toegankelijk. Iedereen is van harte welkom!

De koffie of thee staan voor u klaar!

Programma

 • 14.45 Inloop met koffie&thee
 • 15.00 Aanvang | thema
 • 15.45 Pauze met koffie&thee
 • 15.55 Vervolg programma
 • 16.30 Afsluiting

Achtergrond bij het thema

De datum van de bijeenkomst valt in een periode waarin volop aandacht is voor gebeurtenissen en verhalen uit WO-2 … Dicht bij huis, op korte afstand van waar nu school/kerk de Schaapskooi staat, is ook het nodige gebeurd in de oorlog: Vele tientallen mensen overleefden de Tweede Wereldoorlog, schuilend bij Tante Kee.

Vlakbij de rotonde Baron van Sternbachlaan/Eversbergweg staat het huis waar in de oorlog ‘Tante Kee’ haar kruidenierswinkel had. Het is in dit huis dat Tante Kee met haar kinderen huisvesting geboden heeft aan meer dan honderd onderduikers. Aan velen enkele dagen en nachten, op doortocht naar een volgend onderduikadres. Aan anderen weken, maanden en enkelen zelfs jaren.

De ‘Verzetsgroep Eversberg’ coördineerde, vanuit dit en andere huizen aan en rond de Eversbergweg, ook andere verzetsactiviteiten: overvallen op distributiekantoren, het vervalsen van identiteitspapieren, hulp aan neergeschoten geallieerde vliegeniers, en ‘wat der mar op oonzen weg kwam’. En in april 1945 meevechten met de geallieerden bij de bevrijding van Wierden. Velen rond de Eversberg zijn bij het verzetswerk betrokken geweest.

Kleinzoon Henk de Ruiter vertelt erover.

Meer info

55+ ontmoetingsmiddagen zijn er zes-wekelijks op de woensdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in kerkzaal van de Schaapskooi, Kuperserf 49.

Vrije inloop voor iedereen vanaf 14.45 uur. De koffie en thee staan klaar!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

 • Thea van Pijkeren (0548-617611)
 • Greet Doesburg (0548-616188)

Noteer alvast

Om het makkelijk voor u te maken, hebben we alvast de komende woensdagmiddagen voor u op een rijtje gezet.

 • 5 juni (gaat niet door)
 • 17 juli
 • 28 augustus
 • 9 oktober
 • 20 november
 • 1 januari