ZWO pinkstercollecte 2023

ZWO Commissie Protestantse Kerk Hellendoorn 2023

De Protestantse ZWO commissie (Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) houdt regelmatig collectes voor de vele minder bedeelden in Nederland en elders op en  over de hele wereld.

Het geld wordt door onze commissie meestal overgedragen aan Kerk in Actie, die de verschillende doelgroepen uitzoekt en daaraan geld en goederen doneert. Wij hebben ook aanvragen van plaatselijke organisaties welke wij via uw gift ook willen helpen.

Tot voor enkele jaren geleden werd uw gift bij u thuis opgehaald via vele vrijwilligers, die met de zendingsbusjes langs kwamen. Daarna via acceptgirokaarten in de Karkesproake.

 Vanaf 1 juni 2023 gebruiken we QR code  of internetbankieren. Wij verzoeken vriendelijk of u ons wilt steunen en een bedrag aan ons wilt overmaken naar de rekening van de zendingscommissie van onze Protestantse Kerk.      Kees Kramer (voorzitter ZWO commissie Hellendoorn).

ZWO Pinksterzendingscollecte 2023

Gift per bank overmaken NL13RABO0373711042 t.n.v.PG Hellendoorn ZWO commissie

U kunt ook gebruik maken van onderstaande  QR code

Bij voorbaat heel erg bedankt namens de minder bedeelden op onze wereld.

Met vriendelijke groet