Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Verjaardagsfonds

Verjaardagsfondsen

De Verjaardagsfondsen zijn opgericht om bijzondere projecten die niet in de begroting zijn opgenomen, mogelijk te maken.

Dorp:
Allereerst hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan het Verjaardagsfonds in het afgelopen jaar. De totale opbrengst in 2020 bedroeg € 4.964,-. Dit bedrag zal worden besteed aan multifunctionele paneeldoeken en aan aanpassingen in de hal waardoor de akoestiek verbeterd wordt.
Wij hopen dat we ook dit jaar weer een bijdrage van u mogen ontvangen.
Het doel voor komend jaar is het sfeervoller inrichten van de grote zaal van de Leerkamer.
 
U kunt uw bijdrage storten op:
IBAN:          NL09 RABO 0373 7219 78
t.n.v.:         CvK PG Hellendoorn inzake verj. fonds dorp
o.v.v.:         Verjaardagsfonds
 
Inlichtingen en contactpersoon:
Mevr. D.J. Podt-Eikelboom
Telefoon: 0548-655066
 
Kruidenwijk
Allereerst hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan het Verjaardagsfonds in het afgelopen jaar. Het Verjaardagsfonds is opgericht om bijzondere, zichtbare projecten die niet in de begroting zijn opgenomen, mogelijk te maken.

De totale opbrengst in 2020 bedroeg ruim € 1.088,-. Dit bedrag is samen met het bedrag van 2019 (€763,-) besteed aan het meubilair van het liturgisch centrum.

De bijgesloten verjaardagskaart van dit jaar geeft een indruk van de vorderingen.

Wij hopen dat we ook dit jaar weer een bijdrage van u mogen ontvangen. Het doel voor dit jaar is in de eerste plaats het compleet maken van de inventaris van het liturgisch centrum. Bij voldoende financiële middelen willen we kijken, hoe we ons “kerk zijn”,  m.b.v. spandoeken, een meer herkenbare plek in de wijk kunnen geven. 

U kunt uw bijdrage storten op:
IBAN:        NL84 RABO 0373 7219 86
t.n.v.:       CvK PG Hellendoorn inzake verj. fonds Kruidenwijk
o.v.v.:       Verjaardagsfonds
 
Inlichtingen en contactpersoon:
Dhr. D. Stegeman
Telefoon: 0548-612672

Kerkdiensten digitaal volgen

Kijk / luister vanaf zondagochtend kerkdiensten via YouTube of Kerkomroep:

PG Hellendoorn Dorp
Youtube /
Kerkomroep

De Schaapskooi
Youtube / Kerkomroep


Bij de diensten


Tijdens de ochtenddiensten in de dorpskerk is er kinderoppas aanwezig op aanvraag.
Wilt u hier gebruik van maken, graag aanmelden voor zaterdag 12 uur via whatsapp naar 06-19161243

Komende diensten

7 dec
Middaggebed Dorpskerk: pastor G.Legtenberg
Datum 07.12.2022 12:00 - 12:30
11 dec
Dorpskerk: ds. L.M. Aangeenbrug
11.12.2022 09:30 - 10:30
11 dec
14 dec
Middaggebed Dorpskerk: ds. G. de Ruiter
14.12.2022 12:00 - 12:30
18 dec
Dorpskerk: ds. L.M. Aangeenbrug
18.12.2022 09:30 - 10:30
18 dec
De Schaapskooi: ds. G. de Ruiter
18.12.2022 10:00 - 11:00
18 dec