Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Verjaardagsfonds

Verjaardagsfondsen

De Verjaardagsfondsen zijn opgericht om bijzondere projecten die niet in de begroting zijn opgenomen, mogelijk te maken.

Dorp:

Allereerst hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan het Verjaardagsfonds in het afgelopen jaar. De totale opbrengst in 2019 bedroeg € 5030,-. Dit bedrag zal worden besteed aan vervanging van het serviesgoed in de Leerkamer en aan nieuwe koffiezetapparatuur.

Het doel voor komend jaar is het sfeervoller inrichten van de hal en de grote zaal van de Leerkamer, waardoor de akoestiek verbeterd zal worden.

U kunt uw bijdrage storten op:

IBAN:          NL09 RABO 0373 7219 78

t.n.v.:                   CvK PG Hellendoorn inzake verj. fonds dorp

o.v.v.:         Verjaardagsfonds

Inlichtingen en contactpersoon:

Mevr. D.J. Podt-Eikelboom

Telefoon: 0548-655066

Kruidenwijk

De totale opbrengst in 2019 bedroeg ruim € 763,-. Dit bedrag wordt besteed aan het vernieuwen van het liturgisch centrum.

Wij hopen dat we ook dit jaar weer een bijdrage van u mogen ontvangen voor deze vernieuwing. Deze kosten zijn zo hoog dat we hier meerdere jaren voor gaan sparen.

U kunt uw bijdrage storten op:

IBAN:        NL84 RABO 0373 7219 86

t.n.v.:       CvK PG Hellendoorn inzake verj. fonds Kruidenwijk

o.v.v.:       Verjaardagsfonds

 

Inlichtingen en contactpersoon:

Dhr. D. Stegeman

Telefoon: 0548-612672

Collectebonnen

De volgende vellen elk met 20 collectebonnen zijn verkrijgbaar:

Geel Waarde €0,50 €10,00 per vel
Blauw Waarde €0,75 €15,00 per vel
Groen Waarde €1,00 €20,00 per vel
Oranje Waarde €1,50 €30,00 per vel

Bestellen is mogelijk door geld over te maken op NL72RABO01209.40.590 t.n.v. Protestantse Gemeente Hellendoorn onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres.
Vòòr donderdag besteld is vòòr het weekend in huis.

Verkooppunten:

Dorp:
Verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau tijdens de openingstijden.

De Kruidenwijk:
Dhr. J.H. Mulder
Dille 128
7443 EE Nijverdal
0548 61 76 92

Slim schenken

Voor hetzelfde geld geeft u meer! Maak gebruik van de mogelijkheid die de belasting ons biedt.

Eisen waaraan voldaan moet worden:

  • De gift moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (verkrijgbaar op Kerkelijk buro of bij onderstaande personen van het college van Kerkrentmeesters);
  • De bedragen moeten vastgelegd zijn en worden minimaal eens per jaar overgemaakt;
  • De bedragenmoeten steeds even hoog zijn;
  • Deze bedragen moeten minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
  • De ontvanger levert geen tegenprestatie;
  • De gift stopt bij het overlijden van de schenker.

Deze gift kan ook samengesteld worden uit o.a. jaarlijkse Kerkelijke bijdrage, het solidariteitsfonds en collectebonnen, mits die allemaal naar een zelfde bankrekening worden overgemaakt.

Het hoogste effect wordt bereikt als ook giften aan andere ANBI organisaties ondergebracht zijn in periodieke overeenkomsten.

Een periodieke gift mag bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van het (belastbaar) inkomen, dus zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met de drempel van 1% en het maximum van 10% van het verzamelinkomen, levert dit voor de gever een fiscaal voordeel op. Er moet aangifte inkomstenbelasting ingediend worden.

Voor meer informatie, zie: www.belastingdienst.nl

Door op deze wijze uw bijdrage aan de kerk te schenken, kunt u overwegen het (extra) voordeel geheel of gedeeltelijk aan de kerk te schenken.

Voorbeelden:

Aftrekbare giften

Inkomsten a Inkomsten b Inkomsten c Inkomsten d 65+ Inkomsten e 65 +
Fisc.Partners Alleenstaand Alleenstaand Fisc.Partners Alleenstaand
Partner1 € 20.000 € 20.000 € 5.000 € 20.000 € 10.000
Partner 2 € 10.000 € 10.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totaal € 30.000 € 20.000 € 5.000 € 30.000 € 10.000
========================================================================
Aft.drempel 1% € 300 € 200 € 60 € 300 € 100
Max.   10% € 3.000 € 2.000 € 500 € 3.000 € 1.000

Bij een periodieke gift geld er geen drempelbedrag.

Bij bijvoorbeeld een jaarlijkse gift van € 200,-- in bovenstaande voorbeelden geeft het volgende voordeel:

voorbeeld a.   voordeel € 76,-- bij netto bedrag van uw gift zou dat neerkomen op € 319,-- schenken
voorbeeld b.   voordeel € 76,-- bij netto bedrag van uw gift zou dat neerkomen op € 319,-- schenken
voorbeeld c.   voordeel € 18,-- bij netto bedrag van uw gift zou dat neerkomen op € 315,-- schenken
voorbeeld d.   voordeel € 40,-- bij netto bedrag van uw gift zou dat neerkomen op € 249,-- schenken
voorbeeld e.   voordeel € 19,-- bij netto bedrag van uw gift zou dat neerkomen op € 245,-- schenken

Om te bekijken wat een periodieke gift voor u zelf (netto) betekent, kunt u onderstaande website raadplegen:

https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel

Heeft u vragen, neem dan contact op met dhr. D. Huesken, bijdragenadministrateur, telefoonnummer 06 58858639