Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Bericht Diaconie voor 5 juli

De diaconiecollecte op 5 Juli is bestemd voor:

Voedselbank Hellendoorn

Hieronder een update hoe het op dit moment gaat bij de Voedselbank.

Best bijzonder hoe het nu verloopt. Hoe in een aantal maanden alles veranderd.

De meest kwetsbare vrijwilligers moeten even afhaken. Werkwijze is aangepast aan de regels om veilig te werken. Er is een ruim aanbod om te helpen van menskracht. Echter is het aanbod van voedsel o.a. via de lokale supermarkten minder, ook het inzamelen via de kerken kan nu even niet.

Als Voedselbank kopen we de laatste weken regelmatig voedsel bij om onze cliënten een goed pakket mee te kunnen geven. Vandaar de oproep om op 5 juli te geven voor de lokale Voedselbank. U kunt u gift voor deze zondag ook overmaken via GIVT of via de bank op NL 85 RABO 0327301163 tnv CvK Protestantse Gemeente Hellendoorn met vermelding Voedselbank. Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Afscheid en welkom

Heel hartelijk dank zeggen we aan de diakenen die in januari afscheid genomen hebben. Jarenlang hebben ze zich ingezet voor de onze kerk, voor de diaconie en dus voor de medemens.

IMG 7092  
Vlnr: Kier Stellingsma, Wilma Podt, Henriëtte Braakman
vooraan: Annie Veldhuis en Harrie Geels.

Harrie blijft als gastlid verbonden met de diaconie.

 

Gelukkig kunnen we vier nieuwe diakenen welkom heten.

IMG 7094
Voor de dorpskerk: Hermien Jansen en Annie Doldersum (jeugddiaken)
voor de Kruidenwijk: Albert Kollenstaart en Kees Kramer.

We hopen dat jullie dit mooie werk met vreugde mogen verrichten.

Diaconie en ‘Connected Church’

Kiezen voor een diaconaal jaarproject!

Waarom Connected Church?

  • • De financiële ondersteuning van onze kerk biedt zekerheid voor de voortgang van de projecten;
  • • Gemeenteleden maken op eenvoudige wijze kennis met kerken in andere werelddelen;
  • • De betrokkenheid van onze gemeente motiveert christenen in het buitenland.

Hoe werkt Connected Church?

  • • De diaconie kiest zelf een kerkelijk project van ‘Tear’
  • • Minimaal 1 keer per jaar houdt de diaconie een collecte of actie voor het gekozen project;
  • • Een paar keer per jaar ontvangt onze kerk een nieuwsbrief met foto’s over de voortgang van de activiteiten.

Wat doet TEAR?

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht.

Tear biedt wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken.

Recht doen is voor Tear een opdracht van God; helpen waar mogelijk en mensen aanmoedigen om de wereld mooier te maken.

De diaconie heeft gekozen voor het project:

Veilig drinkwater in Oeganda

In samenwerking met de Anglicaanse kerk van Oeganda heeft Tear in het district Kigezi een waterproject opgezet voor veilig drinkwater dicht bij huis. Lokale kerken en gemeenschappen worden gemobiliseerd om samen aan de slag te gaan voor hun omgeving. Ze maken waterreservoirs die regen opvangen bij huizen, scholen en kerken en ze beschermen de bronnen zodat het water schoon blijft. Daarnaast worden er slimme waterleidingsystemen aangelegd, die het water uit hooggelegen bronnen met behulp van zwaartekracht verdelen over de dorpen. Tegelijkertijd worden in de dorpen watercomités opgericht die het beheer van de watervoorzieningen op zich nemen. Een aantal mensen uit het dorp krijgt training om het onderhoud te kunnen doen.

De eerstvolgende avondmaalscollecte op 8 september is voor

 

Veilig drinkwater in Oeganda

 

We hopen dat u van harte meewerkt aan de ondersteuning van dit project.