Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Afscheid en welkom

Heel hartelijk dank zeggen we aan de diakenen die in januari afscheid genomen hebben. Jarenlang hebben ze zich ingezet voor de onze kerk, voor de diaconie en dus voor de medemens.

IMG 7092  
Vlnr: Kier Stellingsma, Wilma Podt, Henriëtte Braakman
vooraan: Annie Veldhuis en Harrie Geels.

Harrie blijft als gastlid verbonden met de diaconie.

 

Gelukkig kunnen we vier nieuwe diakenen welkom heten.

IMG 7094
Voor de dorpskerk: Hermien Jansen en Annie Doldersum (jeugddiaken)
voor de Kruidenwijk: Albert Kollenstaart en Kees Kramer.

We hopen dat jullie dit mooie werk met vreugde mogen verrichten.

Dank aan de Roemeniëcommissie

Op maandagavond 21 oktober brachten wij, namens de diaconie, een bezoek aan de Roemeniëcommissie.
Omdat de Roemeniëcommissie een onderdeel is van de diaconie vonden we het tijd deze commissie eens in het zonnetje te zetten.
We woonden een deel van de vergadering bij om onze dank en waardering uit te spreken voor het vele werk dat jaar in jaar uit verricht wordt voor onze partnergemeente in Sarmasag Mina.
Sinds 2002 bestaan de contacten tussen de Református kerk in Sármásag Mina en de PG Hellendoorn.
Door de commissie worden er allerlei acties op touw gezet om de mensen in Roemenië te steunen. Denk maar aan de houtactie, die nu weer van start gaat.
Daarnaast hebben we in het voorjaar de zadenactie. Ook de hulpgoederen die elke jaar weer op transport gezet worden.
En voordat de Roemen hier in Hellendoorn op bezoek komen is er al veel werk verzet.
Petje af!
Ook is er regelmatig telefonisch en mailcontact tussen Sármásag Mina en de Roemenië Commissie. Leden van de Roemenië Commissie brengen regelmatig een bezoek aan Sármásag om de projecten te bezoeken en door te spreken.
Dit alles was voor ons de reden om de commissie een ‘lichtje’ te overhandigen als waardering voor het vele werk dat verricht wordt, met hart en ziel.
Op het lichtje staan de woorden: dienen, delen, doen.
Dat zijn de woorden die bij de Roemeniëcommissie passen.
Als diaconie hopen we dat de Roemeniëcommissie dit goede en mooie werk nog jaren mag verrichten, met hart en ziel.
Namens de diaconie,
Piet Hofman en Tineke van Buren

roemenie1

roemenie2

 

 

 

 

 

 

 

 

vlnr: Tineke van Buren (diaconie), Albert Kollenstaart,
Ella Wevers, Betsie Kuulman, Henk Nijland.
Afwezig: Joke Westra en Marinus ten Brinke

 

rechts: Tineke van Buren overhandigt het ‘lichtje’ aan Ella Wevers.

 

 

Diaconie en ‘Connected Church’

Kiezen voor een diaconaal jaarproject!

Waarom Connected Church?

  • • De financiële ondersteuning van onze kerk biedt zekerheid voor de voortgang van de projecten;
  • • Gemeenteleden maken op eenvoudige wijze kennis met kerken in andere werelddelen;
  • • De betrokkenheid van onze gemeente motiveert christenen in het buitenland.

Hoe werkt Connected Church?

  • • De diaconie kiest zelf een kerkelijk project van ‘Tear’
  • • Minimaal 1 keer per jaar houdt de diaconie een collecte of actie voor het gekozen project;
  • • Een paar keer per jaar ontvangt onze kerk een nieuwsbrief met foto’s over de voortgang van de activiteiten.

Wat doet TEAR?

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht.

Tear biedt wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken.

Recht doen is voor Tear een opdracht van God; helpen waar mogelijk en mensen aanmoedigen om de wereld mooier te maken.

De diaconie heeft gekozen voor het project:

Veilig drinkwater in Oeganda

In samenwerking met de Anglicaanse kerk van Oeganda heeft Tear in het district Kigezi een waterproject opgezet voor veilig drinkwater dicht bij huis. Lokale kerken en gemeenschappen worden gemobiliseerd om samen aan de slag te gaan voor hun omgeving. Ze maken waterreservoirs die regen opvangen bij huizen, scholen en kerken en ze beschermen de bronnen zodat het water schoon blijft. Daarnaast worden er slimme waterleidingsystemen aangelegd, die het water uit hooggelegen bronnen met behulp van zwaartekracht verdelen over de dorpen. Tegelijkertijd worden in de dorpen watercomités opgericht die het beheer van de watervoorzieningen op zich nemen. Een aantal mensen uit het dorp krijgt training om het onderhoud te kunnen doen.

De eerstvolgende avondmaalscollecte op 8 september is voor

 

Veilig drinkwater in Oeganda

 

We hopen dat u van harte meewerkt aan de ondersteuning van dit project.

Komende diensten

19 jan
ds.L.M.Aangeenbrug
Datum 19.01.2020 19:00
26 jan
ds.R.J.Perk
Datum 26.01.2020 08:45
26 jan
Gerlof Puppels de Schaapskooi
26.01.2020 10:00
Gerlof Puppels
Datum 26.01.2020 10:00
26 jan
ds.L.M.Aangeenbrug
Datum 26.01.2020 10:15
26 jan
ds.R.J.Perk
Datum 26.01.2020 10:30
26 jan
week van gebied
Datum 26.01.2020 19:00
2 feb
ds.L.M.Aangeenbrug
Datum 02.02.2020 08:45
2 feb
ds.R.J.Perk de Schaapskooi
02.02.2020 10:00
ds.R.J.Perk
HA
Datum 02.02.2020 10:00
2 feb
ds. Annerie Snier Kronnenzommer
02.02.2020 10:15
ds. Annerie Snier
Datum 02.02.2020 10:15