Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Diaconie en ‘Connected Church’

Kiezen voor een diaconaal jaarproject!

Waarom Connected Church?

  • • De financiële ondersteuning van onze kerk biedt zekerheid voor de voortgang van de projecten;
  • • Gemeenteleden maken op eenvoudige wijze kennis met kerken in andere werelddelen;
  • • De betrokkenheid van onze gemeente motiveert christenen in het buitenland.

Hoe werkt Connected Church?

  • • De diaconie kiest zelf een kerkelijk project van ‘Tear’
  • • Minimaal 1 keer per jaar houdt de diaconie een collecte of actie voor het gekozen project;
  • • Een paar keer per jaar ontvangt onze kerk een nieuwsbrief met foto’s over de voortgang van de activiteiten.

Wat doet TEAR?

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht.

Tear biedt wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken.

Recht doen is voor Tear een opdracht van God; helpen waar mogelijk en mensen aanmoedigen om de wereld mooier te maken.

De diaconie heeft gekozen voor het project:

Veilig drinkwater in Oeganda

In samenwerking met de Anglicaanse kerk van Oeganda heeft Tear in het district Kigezi een waterproject opgezet voor veilig drinkwater dicht bij huis. Lokale kerken en gemeenschappen worden gemobiliseerd om samen aan de slag te gaan voor hun omgeving. Ze maken waterreservoirs die regen opvangen bij huizen, scholen en kerken en ze beschermen de bronnen zodat het water schoon blijft. Daarnaast worden er slimme waterleidingsystemen aangelegd, die het water uit hooggelegen bronnen met behulp van zwaartekracht verdelen over de dorpen. Tegelijkertijd worden in de dorpen watercomités opgericht die het beheer van de watervoorzieningen op zich nemen. Een aantal mensen uit het dorp krijgt training om het onderhoud te kunnen doen.

De eerstvolgende avondmaalscollecte op 8 september is voor

 

Veilig drinkwater in Oeganda

 

We hopen dat u van harte meewerkt aan de ondersteuning van dit project.

Afscheid en welkom diakenen

Tijdens de laatste diaconie vergadaering op 9 januari j.l. hebben we afscheid genomen van 2 diakenen.
Dit zijn Dhr J vd Riet en Dhr A Kollenstaart.

Afschied Jan en Ab

Tevens mochten we tijdens deze eerste vergadering in 2019 ook 2 nieuwe diakenen welkom heten.
Dit zijn Dhr en Mevr Schuurs.

welkom Schuurs

Als hoogtepunt tijdens het afschied van ambtsdragers in de schaapskooi, is Ab Kollenstaart benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

onderscheiding Ab