Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

College van Diakenen

Voorzitter:
Mevr. J.J. (Tineke) van Buren
0548 657 548

Secretaris:
Mevr. A.H. (Paulien) De Jong – Slob
06 37452 004

Penningmeester:
Dhr. W. (Wim) Simon
0548 626 600

Algemeen lid:
Dhr. F.B. (Bennie) Lammertink
0548 656 359

Algemeen lid:
Dhr. G.H. (Henk) Scholten
0548 621 512

 

Telefonische hulpdienst Diaconie:
A. (Albert) Kollenstaart  : 0548 617 687

 

Diakenen:

Het collega van diakenen bestaat uit diakenen uit de 3 wijken.

Kruidenwijk:
Dhr. T. (Teun) Koopman 06 39 75 66 67
Dhr. W. (Wim) Simon 0548 626 600
Dhr. A (Albert) Kollenstaart 0548 617 687
Dhr K. (Kees) Kramer 0548 616 828
Oostwijk:
Mevr. A.H. (Paulien) De Jong – Slob 06 37452 004
Dhr. F.B. (Bennie) Lammertink 0548 656 359
Mevr. A.(Annie) Doldersum-Siemeling 06 83 56 17 43
Dhr. H.W. (Henk) Hoentjen 06 83 57 10 80
Mevr. M.G. (Marianne) Nijmeijer-Maris 06 22 60 89 04
Westwijk:
Mevr. J.J. (Tineke) van Buren 0548 657 548
Dhr. G.H. (Henk) Scholten 0548 621 512
Dhr. H. (Henk) Nijland 0548 655 604
Dhr. B.D. (Dick) Schuurs 0548 655 587
Mevr. G. (Diny) Schuurs-Grondman 0548 655 587
Mevr. H.G.(Hermien) Jansen - Lusseveld 0548 654 709
Mevr. H. (Erna) Nijhoff-Imhof 06 47 49 34 29
Mevr. H.G. (Hanneke) Schoemaker-Wermink 06 42 99 73 12

 

AK-Beleidsplan Diaconie

Uitgangspunt

De diaconie van de gemeente,

• behartigt de zorg voor diaconale bewustwording van de gemeente 
• behartigt de arbeid binnen de gemeente in de dienst der barmhartigheid.
• bevordert een gevoel van saamhorigheid, vanuit Handelingen 2:44: ‘Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk’.

 

Organisatie

• Het college van diakenen bestaat uit de diakenen uit de 3 wijkkerkenraden.

 

Aandachtspunten

• De ontwikkeling van het diaconale beleid

• De samenwerking tussen diakenen en andere ambtsdragers en vrijwilligers wanneer het gaat om het signaleren van armoede en knelpunten bij gemeenteleden

• De diaconale bewustwording van het jongere deel van de gemeente

• De voorlichting over diaconaat aan de gemeente

• De plaats van de diaconie in de erediensten van de gemeente

 

Beleidsvoornemens

• Het college van diakenen gaat in de komende jaren het door hem opgestelde beleidsplan uitvoeren en zoekt naar wegen om het diaconale werk verder te ontwikkelen.

• Het college van diakenen blijft zoeken naar wegen om de verborgen armoede en knelpunten op het spoor te komen. Daarbij heeft het de hulp van ambtsdragers en andere vrijwilligers in het pastoraat nodig. Ook wil de diaconie graag bemiddelen wanneer het gaat om het bieden van praktische hulp.

• Het college van diakenen streeft ernaar het jeugddiaconaat, diaconaat voor en door jongeren, uit te breiden.

• Het college van diakenen wil de bekendheid in de gemeente van zijn werkzaamheden vergroten.

 

Werkzaamheden om te komen tot uitvoering van de beleidsvoornemens

• Om het diaconale werk verder te ontwikkelen worden er regionale en landelijke diaconale bijeenkomsten bezocht. Ook zal geregeld één van de predikanten van de gemeente worden uitgenodigd om in de vergadering van het college van diakenen de achtergrond van een diaconaal vraagstuk te bespreken.

• In de wijkkerkenraden houden de diakenen de pastoraal werkenden alert wanneer het gaat om het signaleren van armoede en knelpunten bij gemeenteleden. De diaconie heeft hen ook nodig bij het opvangen van vragen om praktische hulp.
• Via jeugddiensten, jongerendiensten, catechesebijeenkomsten en activiteiten in het jeugdwerk worden kinderen en jongeren vertrouwd gemaakt met de diaconale taak van de gemeente. De diaconie ontwikkelt en stimuleert diaconale activiteiten door en voor jongeren. In deze werkzaamheden hebben de jeugddiakenen een belangrijke taak.

• De diaconie zoekt naar wegen waarop informatie over het diaconale werk aan de gemeenteleden kan worden doorgegeven. Hierbij gaat het om informatieverstrekking door middel van het kerkblad en informatieverstrekking rond en in de erediensten.

Kerkdiensten digitaal volgen

Kijk / luister vanaf zondagochtend kerkdiensten via YouTube of Kerkomroep:

PG Hellendoorn Dorp
Youtube /
Kerkomroep

De Schaapskooi
Youtube / Kerkomroep


Bij de diensten


Tijdens de ochtenddiensten in de dorpskerk is er kinderoppas aanwezig op aanvraag.
Wilt u hier gebruik van maken, graag aanmelden voor zaterdag 12 uur via whatsapp naar 06-19161243

Komende diensten

29 juni
3 juli
Dorpskerk: ds. L.M. Aangeenbrug
03.07.2022 09:30 - 10:30
3 juli
3 juli
3 juli
Dorpskerk: ds. J.D.Th. Wassenaar
03.07.2022 19:00 - 20:00
10 juli
Dorpskerk: ds. J.D.Th. Wassenaar
10.07.2022 09:30 - 10:30
10 juli
10 juli
Kronnenzommer: ds. L.R. Jansen-Gort
10.07.2022 10:15 - 11:00