Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Collectes voor 11 april

Het is belangrijk te geven aan diaconale doelen en aan de kerk

U kunt geven op de volgende manieren:

  1. Bij de uitgang van de kerk in de mandjes of met GIVT (QR-code).
  2. Vanaf de zitplek in de kerk met GIVT (Locatie / Kies uit Lijst) met de smartphone.
  3. Thuis via NL 85 RABO 0327 3011 63 ten name van CvK Protestantse Gemeente te Hellendoorn onder vermelding van doel of met GIVT (QR-code / Kies uit Lijst).
  4. In een envelop, mee te geven via contactpersoongivt qr code
Geven via GIVT app

Stapsgewijs na openen app:

Stap a:          
Hoeveel wil je geven?
Het bedrag dat hier ingevuld wordt is bestemd voor de 1e collecte. Om ook aan de 2e collecte te kunnen geven, druk je  op de button  +collecte toevoegen.

De 1e collecte is altijd bestemd voor een diaconaal doel.                
De 2e collecte is altijd voor een kerkelijk doel of voor de jeugd.
De 3e collecte 
is gedurende de 40dagentijd bestemd voor de vastenpotten actie.

Stap b:          
QR-code òf kies uit Lijst òf Locatie gebruiken.QR collecte Kruidenwijk met rand
QR-code:
Zodra de code gescand is, is de transactie klaar.
De QR-code ligt bij de uitgang en is te vinden op deze pagaina en staat afgedrukt in het kerkblad.
De bovenste QR-code is voor de dorp kerk, de onderste QR-code is voor de schaapskooi.
Kies uit lijst :
Kies uit lijst is PG Hellendoorn-dorp of PG Hellendoorn-Schaapskooi.
Vervolgens op groene knop GEVEN drukken. Klaar!
 Locatie :
Zodra Locatie gevonden is, is de transactie klaar.
 

Collectedoelen zondag  11 April :
1) Diaconie
2) Onderhoud Gebouwen