Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Collectes voor zondag 12 juli 2020

Meedoen aan collectes

Voor collectes kunt u geven op de volgende manieren:

1. Geven via GIVT app

Stapsgewijs na openen app:

Stap a:          
Hoeveel wil je geven?
Het bedrag dat hier ingevuld wordt is bestemd voor de 1e collecte. Om ook aan de 2e collecte te kunnen geven, druk je  op de button  +collecte toevoegen.

De 1e collecte is altijd bestemd voor een diaconaal doel.                
De 2e collecte is altijd voor een kerkelijk doel of voor de jeugd.

Stap b:          
Hoeveel wil je geven? givt qr code
Kies hoe je wilt geven.  Scan  òf kies uit lijst gebruiken.
Scan :
Zodra de code gescand is, is de transactie klaar.
Kies uit lijst :
Kies uit lijst is PG Hellendoorn-dorp of PG Hellendoorn-Schaapskooi.
Vervolgens op groene knop GEVEN drukken. Klaar!
 

2. Door het collectegeld per bank over te maken naar 
    NL 85 RABO 0327 3011 63 ten name van 
    CvK Protestantse Gemeente te Hellendoorn
    onder vermelding van het doel.

 

Collectedoelen zondag 12 juli:

1) Diaconie   >Meer Info<

    Help een stille coronaramp voorkomen

2) Onderhoud gebouwen