Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Bericht Diaconie voor 23 Januari

kia

Diaconiecollecte 23 januari Missionair Werk

 

Kerk in, van en voor het dorp

Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is, of met een moestuin voor de hele buurt. Of zoals in Beilen met een oecumenisch mobiel kerkje, waar mensen een kaarsje kunnen aansteken of een gebedskaart kunnen invullen. Het kleine kerkje, waar ruimte is voor één persoon,  nodigt uit tot verstilling.

Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk het missionaire activiteiten in het hele land. U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer NL 85 RABO 0327 3011 63 tnv C.v.K. Prot. Gemeente te Hellendoorn. Als u doneert via de GIVT-app dan kiest u de eerste collecte.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Collectes : op welke manieren kunt u geven

Het is belangrijk te geven aan diaconale doelen en aan de kerk

U kunt geven op de volgende manieren:

  1. Bij de uitgang van de kerk in de mandjes of met GIVT (QR-code).
  2. Vanaf de zitplek in de kerk met GIVT (Locatie / Kies uit Lijst) met de smartphone.
  3. Thuis via NL 85 RABO 0327 3011 63 ten name van CvK Protestantse Gemeente te Hellendoorn onder vermelding van doel of met GIVT (QR-code / Kies uit Lijst).
  4. In een envelop, mee te geven via contactpersoongivt qr code
Geven via GIVT app

Stapsgewijs na openen app:

Stap a:          
Hoeveel wil je geven?
Het bedrag dat hier ingevuld wordt is bestemd voor de 1e collecte. Om ook aan de 2e collecte te kunnen geven, druk je  op de button  +collecte toevoegen.

De 1e collecte is altijd bestemd voor een diaconaal doel.                
De 2e collecte is altijd voor een kerkelijk doel of voor de jeugd.

Stap b:          
QR-code òf kies uit Lijst òf Locatie gebruiken.QR collecte Kruidenwijk met rand
QR-code:
Zodra de code gescand is, is de transactie klaar.
De QR-code ligt bij de uitgang en is te vinden op deze pagaina en staat afgedrukt in het kerkblad.
De bovenste QR-code is voor de dorp kerk, de onderste QR-code is voor de schaapskooi.
Kies uit lijst :
Kies uit lijst is PG Hellendoorn-dorp of PG Hellendoorn-Schaapskooi.
Vervolgens op groene knop GEVEN drukken. Klaar!
 Locatie :
Zodra Locatie gevonden is, is de transactie klaar.
 

Kerkdiensten digitaal volgen

Kijk / luister vanaf zondagochtend kerkdiensten via YouTube of Kerkomroep:

PG Hellendoorn Dorp
Youtube /
Kerkomroep

De Schaapskooi
Youtube / Kerkomroep


Klik hier om naar het KinderNevenDienst-materiaal te gaan


Bij de diensten