Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Bericht Diaconie voor 12 juli

De diaconiecollecte op 12 Juli is bestemd voor:kia

Help een stille coronaramp voorkomen

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL85 RABO 0327 3011 63 t.n.v. CvK Prot. Gemeente Hellendoorn met vermelding van het doel.

Collectes voor zondag 12 juli 2020

Meedoen aan collectes

Voor collectes kunt u geven op de volgende manieren:

1. Geven via GIVT app

Stapsgewijs na openen app:

Stap a:          
Hoeveel wil je geven?
Het bedrag dat hier ingevuld wordt is bestemd voor de 1e collecte. Om ook aan de 2e collecte te kunnen geven, druk je  op de button  +collecte toevoegen.

De 1e collecte is altijd bestemd voor een diaconaal doel.                
De 2e collecte is altijd voor een kerkelijk doel of voor de jeugd.

Stap b:          
Hoeveel wil je geven? givt qr code
Kies hoe je wilt geven.  Scan  òf kies uit lijst gebruiken.
Scan :
Zodra de code gescand is, is de transactie klaar.
Kies uit lijst :
Kies uit lijst is PG Hellendoorn-dorp of PG Hellendoorn-Schaapskooi.
Vervolgens op groene knop GEVEN drukken. Klaar!
 

2. Door het collectegeld per bank over te maken naar 
    NL 85 RABO 0327 3011 63 ten name van 
    CvK Protestantse Gemeente te Hellendoorn
    onder vermelding van het doel.

 

Collectedoelen zondag 12 juli:

1) Diaconie   >Meer Info<

    Help een stille coronaramp voorkomen

2) Onderhoud gebouwen

Afscheid en welkom

Heel hartelijk dank zeggen we aan de diakenen die in januari afscheid genomen hebben. Jarenlang hebben ze zich ingezet voor de onze kerk, voor de diaconie en dus voor de medemens.

IMG 7092  
Vlnr: Kier Stellingsma, Wilma Podt, Henriëtte Braakman
vooraan: Annie Veldhuis en Harrie Geels.

Harrie blijft als gastlid verbonden met de diaconie.

 

Gelukkig kunnen we vier nieuwe diakenen welkom heten.

IMG 7094
Voor de dorpskerk: Hermien Jansen en Annie Doldersum (jeugddiaken)
voor de Kruidenwijk: Albert Kollenstaart en Kees Kramer.

We hopen dat jullie dit mooie werk met vreugde mogen verrichten.