Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Eindejaarscollecte 2020

Eindejaarscollecte 2020

Het goede leven - leven in het perspectief van Gods licht

Geacht gemeentelid,
Wat is het goede leven? Het wordt al snel geassocieerd met welvaart, mindfulness en je fijn
voelen. In de kerk en als christenen geloven we dat het goede leven alles met God te maken
heeft. Hij maakt het leven goed! Hij zet ons leven - met al zijn vreugde en verdriet - in zijn licht.
In ons samenleven met anderen laat Hij iets van zichzelf zien. Dát alles geeft zin aan ons
bestaan en maakt ons leven goed.
Als kerk mogen we leven in dit perspectief van Gods licht en daarvan getuigen. We hopen dat
het doorklinkt in onze activiteiten en ons inspireert om onze verantwoordelijkheid voor elkaar
en de mensen om ons heen, dichtbij en ver weg, op ons te nemen.
De activiteiten die we het komende jaar weer hopen te organiseren worden mogelijk gemaakt
dankzij uw financiële bijdragen. Daarom vragen we u in de laatste maand van het jaar om
een extra gift.
Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst of maak uw bijdrage over via de
acceptgirokaart of internetbankieren.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

Kerkdiensten digitaal volgen

Kijk / luister vanaf zondagochtend kerkdiensten via YouTube of Kerkomroep:

PG Hellendoorn Dorp
Youtube /
Kerkomroep

De Schaapskooi
Youtube / Kerkomroep


Klik hier om naar het KinderNevenDienst-materiaal te gaan


Bij de diensten