Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Wijzigingen n.a.v. de corona-persconferentie op 28 september en verdere berichtgeving

Naar aanleiding van de corona-persconferentie op 28 september, de berichtgeving van de overheid en de adviezen vanuit Protestantse Kerk in Nederland, zijn er enkele wijzigingen over de gang van zaken op het kerkelijk erf.

Die  wijzigingen zijn:

Winterwerk/Lerend Geloven

Voorlopig worden de activiteiten in het kader van ‘Lerend Geloven’ uitgesteld. Het gaat dan om de thema-avond op 6 oktober en de gesprekskring op 14 oktober.

Gebruik Leerkamer en kerk

Daarnaast zal het gebruik van de Leerkamer en de kerk tot een minimum worden beperkt. Zo mogelijk worden vergaderingen uitgesteld of vergaderen we digitaal. Overige activiteiten worden zo mogelijk uitgesteld.

Het jongerenwerk in de Leerkamer en elders, zoals catechisaties, clubs, kinderoppas en kindernevendienst kunnen gelukkig wel doorgaan.

Kerkdiensten

In de kerk (dorp en Kruidenwijk) zelf kunnen we gelukkig nog steeds onze erediensten in de huidige vorm voortzetten.

Wel willen we meewerken aan het dringende advies inzake het gebruik van mondkapjes. Dit geldt bij het betreden en het verlaten van de kerk. 

Vooralsnog gelden de voorgenomen wijzigingen voor een periode van 3 weken. En zullen worden aangepast mocht daar aanleiding voor zijn.