Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Bericht van de Algemene Kerkenraad 19 augustus 2020

De zomervakantie laten we geleidelijk aan achter ons. We hopen dat u en jij kunnen terugkijken op een fijne gezegende tijd van ontspanning, rust, op adem komen.

Met dankbaarheid kijken we terug op de kerkdiensten die we in de afgelopen weken hebben kunnen houden. Fijn dat velen gebruik maken van de mogelijkheid om als kerkgemeente weer samen te komen. Bijzondere dank voor de goede zorgen van alle vrijwilligers en de geweldige inzet van het mediateam en de zanggroepjes onder leiding van Adrie Heerdink-van Buren.

In de afgelopen periode is gekeken naar de mogelijkheden van meer samenzang, bijvoorbeeld in de avonddiensten. We volgen daarbij de adviezen van onze landelijke kerk, die daar vooralsnog terughoudend in is. Daarbij is het ook van belang, dat ieder zich veilig voelt in de kerk. We houden de landelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Gezien het aantal bezoekers van de avonddiensten, is besloten dat aanmelding hiervoor niet meer nodig is, u kunt gewoon komen.

Hoewel we positief zijn rond de kerkdiensten is er tegelijk zorg voor de komende periode. Hoe ontwikkelt corona zich en wat betekent dit voor onze kerkelijke gemeente, in de Kruidenwijk en in het dorp. Het vraagt van ons, dat we voorzichtig zijn en blijven en ons houden aan de regels. Onder andere dat wij na afloop van de dienst bij het verlaten van de kerk ons voldoende verspreiden en afstand bewaren.

Deze tijd vraagt geduld en goede moed van ons. Veel druist in tegen onze wil om in contact te zijn met elkaar; een arm om de schouder, een stevige handdruk, na de dienst even napraten, samen koffiedrinken, het is ons zo eigen.  Gert Landman vertaalde het nieuwe Engelstalige lied 'We will meet again' dat John Bell schreef in deze coronatijd. ‘Straks bijeen’, een lied dat uitkijkt naar de tijd ná corona, waarin we elkaar weer mogen omhelzen. Én naar een nieuwe wereld, waarin pijn en angst en verdeeldheid voorgoed verleden tijd zullen zijn.

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.
Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.

Met een hartelijke groet,

Namens AK Moderamen+

Piet Hofman

Voor landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland zie https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

Kerkdiensten digitaal volgen

Kijk / luister vanaf zondagochtend kerkdiensten via YouTube of Kerkomroep:

PG Hellendoorn Dorp
Youtube /
Kerkomroep

De Schaapskooi
Youtube / Kerkomroep


Klik hier om naar het KinderNevenDienst-materiaal te gaan