Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Middaggebed op woensdag

Elke woensdag in de zomermaanden juli en augustus is er een middaggebed in de Protestantse dorpskerk. De middaggebeden worden ingevuld met bijbellezing, gebed, muziek en overdenking.
 
Dit middaggebed heeft een oecumenische karakter en wordt beurtelings geleid door predikanten van de protestantse gemeente Hellendoorn en pastor Gerard Legtenberg namens de rooms-katholieke St. Sebastianuskerk.
 
U en jij worden van hárte uitgenodigd om het middaggebed in de protestantse dorpskerk bij te wonen. Aanvang 12:00 uur.
De middaggebeden zijn ook via de kerkomroep te volgen.  link

Voorgangers zijn:

19 augustus       ds. Jan Dirk Wassenaar

26 augustus       pastor Gerard Legtenberg

Bij zij-ingang van de kerk kan eenieder de kerk binnengaan en zich melden, zodat alles volgens de huidige richtlijnen zijn beloop kan krijgen.

Weet dat u/jij welkom bent in de kerk!