Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Dorpskerk: Raad van Kerken via kerkomroep.nl (link zie elders op deze pagina)

Kalender
Preekrooster Hellendoorn 2021
Datum
24.01.2021 19:00 - 20:00

Beschrijving

Week van gebed, locatie??