Maak uw keuze:

new OaleGrieze west

  

new OaleGrieze oost

  

Kruidenwijk

Jeugdwerk   diaconie new1   AK

Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken)

Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje.
Zeker als je in de schulden zit of dreigt te komen, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen.
Onze maatjes doen dat. Door bijv. een scheiding, faillissement, verliezen van partner baan en/of hoge studieschulden kan uw financiële situatie ineens totaal anders worden.

Het lukt het niet meer om de huur te betalen, komt er een brief van de belasting binnen en lijkt sparen verleden tijd. Misschien is dit alles niet aan de orde, maar vindt u het gewoon prettig dat iemand even met u meekijkt om te zien of u niets vergeet en alles financieel nu goed geregeld is.

Stichting BOOM kan u en jou helpen!
Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) is in 2010 gestart in de gemeente Hellendoorn en vanaf 2011 staan ruim 40 geschoolde, vrijwillige maatjes (budgetmaatjes) uit de gemeente Hellendoorn klaar om u te helpen. Zij gaan alleen of in koppels van 2 personen u/jou als hulpvragers bezoeken. Uiteraard alleen op afspraak en na uw toestemming.
Vele inwoners kregen al hulp van Stichting BOOM en zijn hier zeer tevreden over.

Wij stellen wel enkele voorwaarden bij de aanmelding. Dit zijn voor de hand liggende regels:
ons budgetmaatje coacht, hij/zij administreert niet.
Wij geven geen adviezen, maar kijken puur met u mee en willen u helpen uw budget op orde te maken door bijv. een bestedingsoverzicht te maken, met u te spreken over de inkomsten/uitgaven en/of bijvoorbeeld mee te denken hoe er meer gespaard kan worden.

Wij werken samen met oa het maatschappelijk werk, de gemeente Hellendoorn, de Woningstichting, het Hulpfonds, de Voedselbank, de Huiskamer, diaconieën en Steunpunt Minima.

Wilt u meer informatie over begeleiding door onze vrijwilliger bij uw financiële administratie of om uw papieren op orde te brengen en te houden?
Misschien heeft u interesse ons team te versterken en wilt u ook Budgetmaatje worden?
U kunt dan contact opnemen met coördinator Josée Ohms, telefoon: 06-1071 0088 / e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) p/a Constantijnstraat 32a 7442 ME Nijverdal
Intake/bezoek alleen op afspraak.
Stichting BOOM is aangesloten bij de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Nederland www.schuldhulpmaatje.nl

Steunpunt minima

De groep bestaat uit deelnemers die wel of niet rond moeten komen van een minimum. Zij komt op voor de belangen van de minima, vrouwen en mannen / kerkelijk en niet-kerkelijk, in de gemeente Hellendoorn.
 
Steunpunt Minima
Dahliastraat 21 te Nijverdal ("De Welle")
telefoon tijdens kantooruren: 0548 - 638805
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Stichting De Welle
Secretariaat:
Dahliastraat 21
7442 LA Nijverdal
0548 - 638820

ZWO-commissie

Voorzitter
Dhr. H.L. Beuker, Tel: 0548 65 51 36

Secretaresse
Tijdelijk, zie voorzitter.

Penningmeester
Dhr. W. Simon, Tel: 0548 62 66 00

Overige leden
dhr. H. Geels, Tel: 0548 61 07 79
Mevr. Holtzer, Tel: 0548 65 58 01

Rekeningnummer Diaconie
Rabobank: NL84 FVLB 0226 1216 07 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hellendoorn
 
Protestantse ZWO-commissie Hellendoorn
De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (Z.W.O.) is ingesteld door de Algemene Kerkenraad en werkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.
Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissie, de contacten tussen de A.K. en de commissie, werkwijze, rapportage aan de A.K. e.d. worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.
Doel:
Het doel van de commissie Z.W.O. is de belangen van de zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking te behartigen. Omdat dit een taak is van de gehele kerkelijke gemeente, zal de commissie zich bezig houden met het bewust maken van de kerkelijke gemeente door voorlichting, stimulering en toerusting.
De aandacht van de verschillende werksoorten zal o.a. afhangen van de periode waarin aandacht gevraagd wordt vanuit landelijke, provinciale of regionale organen. Dit kan zijn o.a. door middel van collectes in de kerken, het houden van voorlichtingsbijeenkomsten in de gemeente, publicaties e.d.
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van adviezen en diensten van daarvoor aanwezige landelijke, provinciale of andere kerkelijke organen.
Werkwijze:
De commissie Z.W.O. stelt jaarlijks een werkplan op van de activiteiten voor het komende jaar. Deze activiteiten kunnen o.a. zijn: Themadiensten, Verspreiding folders, Paas- en Kerstgroeten, zendingsbladen, kalenderverkoop en bijzondere projecten. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden. Eén keer per jaar brengt de penningmeester verslag uit van het financieel beheer, welk verslag aan de A.K. wordt toegezonden.

Rekeningnummer:
NL84FVLB0226121607 t.n.v. Protestantse ZWO-commissie, Hellendoorn