Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

- Dragende begrippen

Dragende begrippen voor het gemeenteleven zijn: Geloof, Hoop en Liefde

(I Korintiërs 13:13):

  • Geloof in de blijde boodschap
  • Hoop op de vervulling van Gods beloften voor zijn volk en de wereld;
  • groei en bloei vanuit de bron van Gods Liefde in Jezus Christus, in Liefde tot elkaar

    - Bijbel

De gemeente wordt hierin bemoedigd en gestimuleerd door de uitleg van de Bijbel. Op deze manier kunnen woord en daad in één levenshouding samenvallen en kan de opdracht: ‘Opdat zij allen één zijn’ (Johannes 17:11), blijmoedig worden vervuld.

- Missie

Zo is de Protestantse Gemeente Hellendoorn een gastvrije gemeente die mensen uitnodigt en helpt Gods liefde te leren kennen in Jezus Christus en deze liefde uitdraagt in woorden en daden.

- Speerpunt

De gemeente legt zich toe op actieve gemeenschapsvorming, waarin gelovigen van alle leeftijden worden opgebouwd tot functionerende leden van het lichaam van Christus en actief bijdragen aan het beleven van de onderlinge gemeen­schap. Gemeenteleden worden gestimuleerd om actief bij te dragen aan de opbouw en instandhouding van de gemeente, door deel te nemen aan de activiteiten, door bij te dragen aan de organisatie en door ook in financieel opzicht verantwoordelijkheid op zich te nemen.