Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’

(I Korintiërs 13:13)

In deze Bijbelwoorden wordt de nadruk gelegd op de liefde, als de grootste naast geloof en hoop. Het gaat hier niet om een romantische, zoete liefde, die slechts een goed gevoel geeft maar om liefde die iets kost. Deze dure liefde voor God en mensen bracht Jezus naar het kruis. In dankbaarheid daarvoor en geïnspireerd daardoor wil de Protestantse Gemeente Hellendoorn liefdevol dienend in de wereld staan, tot dienst aan God, aan de leden van de gemeente en aan de wereld.

- Onderdelen

Dit beleidsplan bevat de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk:

2.         Kerkenraad

3.         Predikanten en kerkelijk werkers

4.         Eredienst

5.         Pastoraat

6.         Jeugdwerk

7.         Diaconaat

8.         Missionair werk

9.         Catechese

10.      Vorming en toerusting

11.      Beheer

 

- Ontstaan

Dit beleidsplan is opgesteld door en in opdracht van de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hellendoorn. Eerst werd hiertoe een beleidscommissie ingesteld die werkte in het jaar 2009. Vervolgens vond er in het jaar 2010 een gemeenteraadpleging plaats en tenslotte werden verschillende raden en commissies geraadpleegd. Dit laatste vond plaats in 2011.

- Leesaanwijzing

Ieder hoofdstuk bevat drie delen. Het eerste onderdeel, ‘beleid’, eindigt met enkele genummerde aandachtspunten. Het tweede onderdeel ‘beleidsvoornemens’, gaat dieper in op deze aandachtspunten, met het oog op de toekomst van de gemeente. De nummering in dit onderdeel komt overeen met de nummering in het eerste onderdeel. In het derde onderdeel, ‘werkzaamheden om te komen tot uitvoering van de beleidsvoornemens’ worden, opnieuw met dezelfde nummering, concrete stappen beschreven die behulpzaam kunnen zijn bij het uitvoeren van de beleidsvoornemens.

- Vaststelling

Dit beleidsplan werd vastgesteld in de vergadering van de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hellendoorn, bijeen in de Leerkamer te Hellendoorn op 17 novmber 2011

P.J. Hofman            R. Kleinjan-Meijer

Preses                    Scriba

Pagina 1 van 12

Komende diensten

15 dec
dr.J.D.Th.Wassenaar
Datum 15.12.2019 08:45
15 dec
ds.E.Groeneveld Kronnenzommer
15.12.2019 10:15 - 11:15
ds.E.Groeneveld
Datum 15.12.2019 10:15 - 11:15
15 dec
dr.J.D.Th.Wassenaar
Datum 15.12.2019 10:30
15 dec
ds L.M. Aangeenbrug
Datum 15.12.2019 19:00
22 dec
22 dec
ds.E.Jansen-Gort, Nijverdal Kronnenzommer
22.12.2019 10:15 - 11:15
ds.E.Jansen-Gort, Nijverdal
Datum 22.12.2019 10:15 - 11:15
22 dec
22 dec