Zo zijn onze manieren ...uitvaart

U wilt een uitvaartdienst in de kerk laten houden…

Er zijn twee mogelijkheden. De eerste is: de dienst vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een kerkenraad van de PG Hellendoorn. In dat geval neemt u contact op met de wijkpredikant en vraagt u hem of hij de dienst kan leiden. Ook kunt u de uitvaartleider verzoeken dat contact te leggen. Hij zal ook bij de koster of een medewerker van het kerkelijk bureau informeren naar de beschikbaarheid van de kerk. De andere mogelijkheid is: de dienst vindt niet plaats onder verantwoordelijkheid van een kerkenraad van de PG Hellendoorn. In dat geval dient de uitvaartleider alleen te informeren naar de beschikbaarheid van de kerk. In beide gevallen is er sprake van huur van de kerk. Uiteraard zijn de koster en de medewerker van het kerkelijk bureau op de hoogte van de huursom.

De PG Hellendoorn beschikt over twee opbaarkamers. Over het gebruik daarvan kunt u contact opnemen met de koster of een medewerker van het kerkelijk bureau. Ook kunt u de uitvaartleider vragen dat te doen.