Algemene Kerkenraad

Preses:
Dhr. P.J. (Piet) Hofman, Erve Nijenhorst 4, 7447 MA Hellendoorn, 0548 61 98 37, 06 105 915 47

2e preses:
vacant

Scriba:
Mw. H.J. (Jeannet) Enserink, Kruidenlaan 27, 7443 GN Nijverdal, 0548 62 32 28

2e scriba:

Moderamen van de Algemene Kerkenraad:
Preses: dhr. P.J. (Piet) Hofman (Oost)
Scriba: mw. H.J. (Jeannet) Enserink (Oost)
Ds. L.M. (Lennart) Aangeenbrug (West)
dhr. G. (Gerrit) Smit (Kruidenwijk)
dhr. J.W. (Wim) Bouwhuis (West)
Vertegenwoordiger uit de Jeugdraad:
Vertegenwoordiger uit het College van Kerkrentmeesters: dhr. M. (Marinus) Podt
Vertegenwoordiger uit de Diaconie: mw. J.J. (Tineke) van Buren

De Algemene Kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

Wijk Oost: Ds. J.D.Th. (Jan Dirk) Wassenaar, mevr. D.J. (Ineke) Wanningen-de Leeuw, dhr. P. (Piet) Hofman en mevr. H.J. (Jeannet) Enserink
Wijk West: Ds. L.M. (Lennart) Aangeenbrug, mevr. J.J. (Tineke) van Buren, mevr. G.G.J. (Gerdien) van den Broek-Schutte, dhr. J.W. (Wim) Bouwhuis en dhr. M. (Marinus) Podt
De Kruidenwijk: Ds. R.J. (Robbert Jan) Perk, dhr. G. (Gerrit) Smit, dhr. J. (Jan) Jansen, dhr. A.M. (Richard) van Dijk

De adressen en telefoonnummers van de leden Algemene Kerkenraad staan vermeld bij de wijkgegevens.

Vergaderingen
 
Algemene Kerkenraad
De Algemene Kerkenraad vergadert in de oneven maanden op de derde donderdag van de maand van 20.00 uur tot 22.00 uur.
 
Wijkkerkenraden
De wijkkerkenraden van wijk Oost en wijk West, vergaderen iedere tweede donderdag van de maand. (m.u.v. juli en augustus).

De wijkkerkenraad van de Kruidenwijk vergadert de tweede woensdag van de maand. (m.u.v. juli en augustus).