Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Algemene Kerkenraad

Preses:
Dhr. P.J. Hofman, Erve Nijenhorst 4, 7447 MA Hellendoorn, 0548 61 98 37, 06 105 915 47

2e preses:
vacant

Scriba:
Mw. H.J. Enserink, Kruidenlaan 27, 7443 GN Nijverdal, 0548 62 32 28

2e scriba:

Moderamen van de Algemene Kerkenraad:
Preses: dhr. P.J. Hofman (Oost)
Scriba: mw. H.J. Enserink (Oost)
Ds. J.D.Th. Wassenaar (Oost)
dhr. G. Smit (Kruidenwijk)
dhr. J.W. Bouwhuis (West)
Vertegenwoordiger uit de Jeugdraad:
Vertegenwoordiger uit het College van Kerkrentmeesters: dhr. R. van Dijk
Vertegenwoordiger uit de Diaconie: mw. J.J. van Buren

De Algemene Kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

Wijk Oost: Ds. J.D.Th. Wassenaar, mevr. D.J. Wanningen-de Leeuw, dhr. P. Hofman en mevr. H.J. Enserink
Wijk West: mevr. J.J. van Buren, mevr. G.G.J. van den Broek-Schutte en dhr. J.W. Bouwhuis.
De Kruidenwijk: Ds. R.J. Perk, dhr. G. Smit, dhr. J. Jansen, dhr. A. Kollenstaart en dhr. A.M. van Dijk

De adressen en telefoonnummers van de leden Algemene Kerkenraad zijn vermeld bij de wijkgegevens.

Vergaderingen
 
Algemene Kerkenraad
De Algemene Kerkenraad vergadert in de oneven maanden op de derde donderdag van de maand van 20.00 uur tot 22.00 uur.
 
Wijkkerkenraden
De wijkkerkenraden van wijk Oost en wijk West, vergaderen iedere tweede donderdag van de maand. (m.u.v. juli en augustus).

De wijkkerkenraad van de Kruidenwijk vergadert de tweede woensdag van de maand. (m.u.v. juli en augustus).