Actie Kerkbalans 2023

Geef vandaag voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen van gisteren, al staat ze in een lange traditie – ze heeft immers een hele geschiedenis achter zich. De kerk is ook van vandaag. Tal van activiteiten worden elke dag weer ontplooid. Op zondag en door de week, voor jong en oud. Erediensten, pastorale zorg, vorming & toerusting, diaconaat, te veel om allemaal op te noemen. Gelukkig kan het weer, na de maanden die door corona gestempeld werden.

Met nieuwe bezieling wordt op allerlei manieren gewerkt aan de kerk van morgen. Zoals dat ook het afgelopen jaar is gedaan. In en rondom de dorpskerk in Hellendoorn en de Schaapskooi in de Kruidenwijk. Zo zijn in ’n Oalen Griezen tal van bijzondere diensten voor kinderen en jongeren georganiseerd. En: de stilteplek in de toren is inmiddels opengesteld voor wie ruimte voor bezinning
zoekt. In de Schaapskooi is een nieuw liturgisch centrum tot stand gekomen, terwijl daar ook een nieuwe predikant aan de slag is gegaan. Zo blijft de kerk in beweging, op weg naar Gods toekomst.

Gaat u mee, doet u mee? Die betrokkenheid kunt u op allerlei manieren tot uitdrukking brengen, ook financieel. We hopen dat de kerk van morgen u zo ter harte gaat, dat u – als u dat tenminste kunt – royaal wilt bijdragen.