Actie Groentezaden

Eén jaar groente voor een Roemeens gezin voor € 5.00 Wie doet er mee?

Voor het komende zaaiseizoen kunnen we de armste gezinnen in Sarmaság Mina helpen aan een pakket groentezaden. De gemiddelde opbrengst is voldoende voor een groot gezin. Het teveel voor eigen gebruik levert bij verkoop extra gezinsinkomsten op.

Op biddag (8 maart) staan wij ’s avonds in de Leerkamer en op zondag 12 maart in de kerken in Hellendoorn en in De kruidenwijk.

U kunt de zadenactie ook steunen via internetbankieren op rekeningnummer NL54RABO01195.29.661 o.v.v. “zadenactie”. Donaties vallen onder de ANBI.

Ook kunt u gebruik maken van onderstaande QR-code.

Het is ook mogelijk om enveloppen met inhoud in de brievenbus te deponeren bij de familie Nijland, Kerkenkampstraat 6 in Hellendoorn en de familie Kollenstaart, Baltinksweg 3 in de Kruidenwijk.

Met vriendelijke groeten,
RCHK (Roemenië Commissie Hellendoorn/Kruidenwijk).