Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Bericht vanuit de Algemene Kerkenraad

Januari is voorbij. En nog steeds gaan we gebukt onder de het coronavirus en de dreiging ervan. Als gevolg van die dreiging heeft de Algemene Kerkenraad begin januari besloten om bijvoorbeeld het zingen door de zanggroepjes voorlopig stil te leggen. Ook catechisaties, bijeenkomsten in het kader van vorming en toerusting, kerkenraadsvergaderingen en clubs kunnen nu al langere tijd niet of nauwelijks plaatsvinden.   

Inmiddels is de avondklok ingesteld. Een middel dat alleen ouderen onder ons in de oorlogsjaren hebben meegemaakt. Ook het aantal bezoekers dat je nu mag ontvangen is teruggebracht naar één. Dit zijn een paar van de maatregelen van overheidswege om het aantal besmettingen te beteugelen en daarmee de druk op de ziekenhuizen te verkleinen. Of dat zal lukken is de vraag. Zo kan er van alles in ons hoofd omgaan: verwachtingen en angsten. Wat houdt de toekomst in petto voor mij, voor mijn gezin, voor mijn omgeving?

Hoe zal het met de vrede in de wereld gaan, nu mensen zich steeds vaker en steeds radicaler verharden in hun standpunten?  Zal de rust in de Verenigde Staten weerkeren? Zal het vaccin op tijd bij alle mensen zijn die er op wachten, zodat ze de ‘normale’ draad van het leven weer op kunnen pakken? En mogen de kinderen al gauw weer gewoon naar school?

En hoe komen we als kerk uit deze coronacrisis? Zullen de mensen fysiek de kerk weer weten te vinden?  En hoe moeten we ons als kerkenraden bezinnen op de toekomst? Dergelijke en andere vragen houden ons bezig. Daarom is het goed om steeds in de juiste richting te kijken. Deze richting geeft de schrijver van de brief aan de Hebreeën aan wanneer hij schrijft: ‘Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de Leidsman en voleinder des  geloofs’.

We mogen dus elke dag opnieuw kracht en moed putten uit het woord van de Bijbel en door gebed de verbinding zoeken met anderen die samen met ons de weg van het geloof gaan.

Jezus Christus wil ons in de weken en maanden die komen en die als een onbekend land voor ons liggen, leiden door zijn Geest. Onze zorgen en problemen kent  Hij. Hij draagt ze met zich mee.

In zijn liefde zijn we geborgen, kunnen we schuilen jaar na jaar, ons leven lang, want: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Harry Enserink

preses Algemene Kerkenraad