Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Bericht Algemene Kerkenraad

Het jaar 2020 bijna voorbij

Een jaar om niet snel te vergeten, met Covid19 in ons land en daarbuiten. Vanaf half maart een tijd lang geen diensten in de kerk, wel online diensten, te volgen via kerkkomroep en YouTube. Vanaf juni konden we proefdraaien met een klein aantal mensen in de kerk. Het vervolg weten we nog: eerst met 30 mensen, vervolgens met 100 mensen kerkdiensten bijwonen. De laatste periode helaas weer afgeschaald naar 30 mensen.

Het samen zingen in de kerk is een groot gemis in deze tijd. Tegelijk is het heel fijn dat kleine zanggroepen in onze diensten zingen. Zo zijn we gemeente op een heel andere wijze. Met het volgen van online diensten mogen we ons als gemeente ook verbonden weten. Alle professionals en vrijwilligers in het dorp en de Kruidenwijk hartelijk dank voor jullie inzet om het allemaal mogelijk te maken. We hopen dat we in de loop van volgend jaar weer in een meer normale situatie (nieuwe normaal) komen.

Veel kon dit jaar niet doorgaan zoals, gemeenteavonden, bijeenkomsten in het kader van Vorming & Toerusting, ontmoetingen met kerkleden uit het Roemeense Sarmasag, de Tentdienst en Helders Advent. Vergaderen gaat voornamelijk digitaal. Al missen we het fysiek ontmoeten, gelukkig hebben we tegenwoordig de mogelijkheid van digitaal ‘bijeenkomen’.

Dit jaar namen we op zondag 6 september afscheid van dominee Perk van de Kruidenwijk in een bijzondere dienst. We hopen dat de vacature spoedig weer wordt ingevuld en wensen de beroepingscommissie zegen bij het vinden van goede voorganger.

Aan het eind van dit jaar draag ik mijn taken na twaalf jaar, waarvan elf jaar als preses van de AK, over aan ouderling Harry Enserink. Ik wens hem veel succes en Gods zegen toe. Ik dank u allen voor het in mij gestelde vertrouwen.

Dankbaar zijn we voor de inzet en betrokkenheid van medewerkers, ambtsdragers, en de vele vrijwilligers en gemeenteleden in het dorp en in de Kruidenwijk in het afgelopen jaar.

Adventstijd

Komt tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria 's kind.

Kind dat uit uw kamer klein,
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

Lied 433 uit Liedboek 2013

 

Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2021 toe.
Namens moderamen+ van de Algemene Kerkenraad,
16 december 2020
P.J. Hofman, preses.  

Kerkdiensten digitaal volgen

Kijk / luister vanaf zondagochtend kerkdiensten via YouTube of Kerkomroep:

PG Hellendoorn Dorp
Youtube /
Kerkomroep

De Schaapskooi
Youtube / Kerkomroep


Klik hier om naar het KinderNevenDienst-materiaal te gaan


Bij de diensten