Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Bericht namens Moderamen+ van de Algemene Kerkenraad 4 november 2020.

Bericht namens Moderamen+ van de Algemene Kerkenraad

(Moderamen+ bestaat uit leden van het Moderamen AK en de predikanten)

 "We zitten in een kleine ijstijd"

Ook de kerken hebben veel last van de tweede coronagolf. "Het is behoorlijk dramatisch," zegt Klaas van der Kamp, classispredikant van de PKN voor Overijssel en Flevoland in de uitzending van Hoogtij van RTV Oost van 25 oktober*. Hij vergelijkt de huidige situatie met een kleine ijstijd. "Nee, dat is geen doemdenken".

"Als je een winter hebt, dan weet je wanneer die voorbij gaat en dat het weer lente wordt. Nu hebben we te maken met een cultuurverandering en daar moeten ook de kerken op inspelen".

 Elementen van het nieuwe normaal zijn blijvend”, meent Van der Kamp. Nu mensen elkaar ook niet meer in kleine groepen kunnen ontmoeten, plaatst dat kerkgemeenschappen voor uitdagingen. Hij noemt de coronacrisis een kantelmoment in de geschiedenis.

Kerk kan verbindende factor zijn

Kerken moeten daarom juist nu nadenken hoe ze verder willen gaan. Door zichtbaar te zijn in de gemeenschap kunnen ze tegemoetkomen aan het verlangen tot verbinding en gemeenschapszin. "De kerk kan een verbindende factor zijn en bezieling geven".

 Ook in onze gemeente denken we na over hoe we vorm kunnen geven aan die verbinding en gemeenschapszin. Wat kunnen we onder de huidige omstandigheden doen om in contact te blijven en elkaar binnen, maar ook buiten de kerkelijke gemeente tot steun en hulp te zijn.

Een van de activiteiten waarover wordt nagedacht is het hervatten van het oecumenische woensdagmiddaggebed in de adventstijd.

We zoeken naar wegen om handen en voeten te geven aan omzien naar elkaar, juist nu. Als kerk gaan we daarmee aan de slag, de plannen daarvoor werken we de komende weken verder uit. Tegelijk kan ieder voor zich hieraan zijn of haar steentje bijdragen. Ieder kan iets voor de ander betekenen, door een belletje, een kaartje, een persoonlijk bezoekje of een helpende hand. Laten we elkaar blijven opzoeken, bemoedigen, aansporen, om in onze eigen straat of buurt om te zien naar wat de ander nodig heeft. Ook al lijkt het maar klein, je kunt iets betekenen. Doet u mee?

Zolang de mensen woorden spreken
Zolang wij voor elkaar bestaan
Zolang zult Gij ons niet ontbreken
Wij danken U in Jezus’ naam.   Lied 981 : 2

Met een hartelijke groet,

Namens het Moderamen+
Algemene Kerkenraad

Piet Hofman

*https://www.rtvoost.nl/radio/programma/131/Hoogtij/aflevering/559960

https://nietalleen.nl/