Maak uw keuze:

Algemene Kerkeraad

new OaleGrieze west

new OaleGrieze oost

Kruidenwijk

Jeugdwerk

diaconie new1

new CvK

Bericht van de Algemene Kerkenraad; 8 juli 2020

Vanaf 1 juli jl. mogen we weer als gemeente samenkomen! Met dit hoopvolle en bemoedigende bericht gaan we de vakantieperiode in. Velen hebben de vertrouwde kerkgang, de ontmoetingen met andere gemeenteleden, de bezoekjes van de predikanten of pastoraal bezoekers bijzonder gemist. In de afgelopen maanden hebben we met alle mogelijkheden die ons ter beschikking stonden getracht om op afstand met elkaar verbonden te blijven. Kerkdiensten uitgezonden via Kerkomroep en YouTube en digitaal vergaderd. Wij zijn heel dankbaar voor alle inzet van vele vrijwilligers om dit mogelijk te maken.

En nu kunnen we met inachtneming van de protocollen en richtlijnen in ’n Oalen Griezen én ook weer in De Schaapskooi kerkdiensten houden. Dat we ons daarbij vooraf moeten registreren is niet ideaal en voelt misschien niet gastvrij, dat realiseren we ons. Tegelijk willen we verantwoord omgaan met de situatie én zijn we gehouden aan het landelijke protocol. Overigens alle begrip als u voorlopig toch liever via Kerkomroep of YouTube de kerkdiensten wilt volgen. We hopen dat u zich ook dan verbonden weet.

Bij aanlevering van de kopij – staat op de website van de Protestantse Kerk in Nederland te lezen dat ‘samen zingen in kerkdiensten onder voorwaarden weer mogelijk’ is. Er vindt overleg plaats tussen de gezamenlijke kerken (CIO) en de minister van Justitie en Veiligheid, de heer Grapperhaus. De voorbereidingen om het landelijke protocol rondom kerkelijke bijeenkomst hierop aan te passen zijn inmiddels gestart. Wij volgen dit nieuws op de voet en zullen onze gebruiksplannen waar dat kan en verantwoord is, bijstellen.

Dit kerkblad beslaat een periode van zes weken. Mochten er zich in de komende periode wijzigingen voordoen, zullen we hiervan melding maken op de website en bij de afkondigingen in de kerk.

En zo is ineens de zomer aangebroken, toch nog onverwacht beginnen de schoolvakanties al, trekken we erop uit nu het weer kan. De een schoorvoetend, liever dichtbij huis, de ander durft het aan verder de landgrens over te gaan. Waar u of jij ook gaat, een gezegende tijd toegewenst.

Er is nog zomer
Er is nog zomer genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn, wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
ter wille was
als iedereen niet iedereen
op handen droeg

Judith Herzberg (uit: ‘Doen en laten’, uitgeverij rainbouw, Amsterdam 2015)

Met een hartelijke groet,

Namens AK Moderamen+

Piet Hofman

Voor landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland zie https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/