‘Waar de Geest van God is, daar is vrijheid’

“Wilt u bidden dat ik een goed voorbeeld zal zijn voor mijn medegevangenen?”, vraagt Ebrahim Firouzi uit Iran. Sinds 2013 zit hij vast vanwege christelijke activiteiten. Op 5 maart 2015 werd hij veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en zit opgesloten tussen de criminelen. Ebrahim zou volgens de Iraanse autoriteiten een gevaar vormen voor de nationale veiligheid en wordt tevens beschuldigd van samenspanning.

Hij verlangt ernaar om vrijgelaten te worden, maar getuigt: “Waar de Geest van God is, daar is vrijheid. Mijn vrijheid en een leven buiten de gevangenis kunnen niet mijn enige doel zijn. Jezus Christus is ons voorbeeld, de redder die onder de mensen kwam om te worden gekruisigd, zodat wij zijn gered. Soms moeten we onze vrijheid opofferen om Gods liefde te ervaren.”

Op de gevangenenlijsten staan tientallen namen van Iraanse christengevangenen. Sommigen van hen zitten al jaren vast. Christenen in Iran staan onder streng toezicht. Invallen bij huiskerken nemen toe, waarop christenen in de gevangenis belanden. Daar worden zij mentaal en vaak ook fysiek mishandeld. In de afgelopen vijf jaar zijn alle kerken die diensten hielden in het Farsi gesloten. Armeense christenen genieten enige vrijheid, maar moslimbekeerlingen worden zwaar vervolgd. Het christendom wordt gezien als een westerse invloed die afbreuk doet aan de islamitische identiteit van het land. Verschillende kerken die moesten sluiten zijn ondergronds gegaan. Het is gevaarlijk om bijbels of christelijke materialen in het Farsi te bezitten. Vooral christenen met een moslimachtergrond of christenen die evangeliseren onder moslims hebben het zwaar. Elke moslim die de islam vaarwel zegt, kan de doodstraf krijgen. Kinderen van moslimbekeerlingen moeten islamitische lessen volgen op school. Ondanks dat het christendom door velen wordt gezien als bedreiging, groeit de kerk.

Dank- en gebedspunten:

- Bid dat Ebrahim van de Here God mag getuigen in de gevangenis. Bid dat medegevangenen en bewakers tot geloof komen.
- Bidt u mee dat Ebrahim snel vrijgelaten wordt?

- Bid om bescherming voor christenen die in het geheim samenkomen in huiskerken.

- Bid voor president Rouhani. Bid ook voor ayatollah Ali Khamenei, die veel macht bezit en oproept op hard op te treden tegen huiskerken. voor het vasthoudende geloof van Ebrahim, bid dat de Here God hem bemoedigt
- Huiskerkleiders hebben geloof ontvangen om te bidden voor een miljoen bekeerde moslims dit jaar, bid u mee?

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler, Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

Geen afbeeldingen
TwitterFacebookHyves

Schaapskooi Twitter